Миналия месец 200 крави умряха в американския щат Мисури. Според специалисти смъртта им е провокирана от високо съдържание на нитрати в сеното. Защо се получава така, пише изданието agriculture.com.

Овцевъди и козевъди се чувстват дискриминирани от Наредба №3

През февруари 2019 г. Ветеринарната медицинска диагностична лаборатория към университета Мисури в Колумбия диагностицира над 200 смъртни случая на крави. Причината – отравяне с нитрати.

Фермерите са хранили животните си с балирано сено. Както съобщава токсикологичната лаборатория към университета Мисури, причината за лошото качество на сеното може е лошото време през миналия сезон. Твърде силните дъждове се редуваха с продължителна суша, а след това удариха горещини и слани. Тези природни катаклизми влияят зле на растежа на тревата по пасищата, поради това фермерите започнаха да внасят прекомерни дози азотни торове, за да избегнат бъдещ дефицит на сено.

Азотът (N) е важен елемент за растежа на растенията и следователно необходима част от световните продоволствени системи. Когато концентрацията на азот е твърде висока или неуместна, възникват проблеми.

Основните източници на азот в околната среда – растения, вода и въздух, са взаимосвързани. Въпреки че фермерите могат да вземат правилни решения по отношение на плодородието и управлението на реколтата, те не могат да контролират околната среда – валежи, температура, слънчева светлина, смяна на сезони и т.н. Последните влияят на концентрацията на азот в земеделските култури и в системите за водоснабдяване. В случай на дисбаланс в концентрацията на нитратен азот – или по-токсичната му форма – нитритен азот, неговото ниво може да бъде твърде високо в растенията или пък водата, което да доведе до смъртта на животните.

Нитратът е една от двете форми на азота, които растенията поглъщат от почвата. Растенията използват нитратния азот в почвата за производството на аминокиселини – строителните блокове на белтъка.

При оптимални условия отглежданите растения не съдържат опасни концентрации на нитрати/нитрити, тъй като растенията бързо ги превръщат в белтък.

Когато обаче условията в околната среда задържат нивото високо, растенията не могат да превръщат нитрата в белтък толкова бързо. Така нитратите се натрупват в тъканите на растенията.Фактори, способстващи за натрупването на нитрати/нитрити: прекомерно внасяне на животинска тор или азотни торове, дефицит на вода/суша и студено време.

Фуражни култури като царевицата и соргото, както и други култури, използвани отново за фураж, натрупват опасни нива на нитрати/нитрити, когато е налице суша. Щом завали дъжд, който е достатъчен, за да спре цикъла от сухи дни, растенията имат нужда от около 2 седмици, за да балансират концентрацията на веществата.