За последното десетилетие производството на зеленчуци в Китай значително се увеличи, благодарение на 6 големи ключови области, в които се отглеждат зеленчукови култури, и съвременните оранжерийни технологии, пише xinhuanet.com.

Зеленчукопроизводител: Търся вкусни, а не устойчиви сортове

Китай днес може да осигури на своето население, което наброява 1,4 млрд. души, пресни зеленчуци целогодишно, въпреки разнообразието от почви и климатични условия в страната.

В северната част на Китай температурата бързо пада през есента, а почвата през зимата замръзва. Поради това отглеждането на култури на открито е невъзможно през 5-6 месеца от годината. Например, в Мохе, най-северният град на Китай, зимните температури може да достигнат минус 40 градуса по Целзий.

Суровото време се компенсира с оранжерийно производство. От 2006 г. до 2016 г. площите с китайски оранжерийни зеленчуци са нараснали с 107 000 ха за година. Продължава строителството на нови оранжерийни комплекси.

Науката и технологиите, такива като автоматично напояване и вентилация, смарт системи, контролиращи светлината, топлината, вредителите и т.н., на свой ред повишиха неколкократно добивите в оранжериите.

Общият годишен обем на производство на оранжерийни зеленчуци в Китай възлиза на почти 300 млн. тона. В парично изражение става дума за сума над 100 млрд. долара.

С помощта на селекционни разработки китайските зеленчукови култури се характеризират с високо качество, висок добив и са по-устойчиви на болести. Същевременно фермерите в страната се опитват да намалят използването на пестициди и торове. Освен това китайското правителство гарантира, че земеделските земи ще се използват само и единствено за селско стопанство. За никакви други цели.

В Китай тази промяна на производствено-икономическия модел се нарича структурна реформа на предлагането. И, както е видно, реформата донесе положителен резултат. В недалечно бъдеще Китай планира да премине към мащабни експортни доставки на растителна продукция, отгледана на закрито.