Част от пестицидите, с които фермерите се борят срещу вредителите, остават в продуктите и подлагат на риск здравето. Това сочи годишен доклад на Европейската агенция за безопасност на храните (ЕАБХ), според който около 50% от тестваните продукти съдържат остатъци от пестициди. В 3,8% от случаите остатъците надхвърлят установените лимити.
 
 
В Европейския съюз пестицидите подлежат на контрол, но през последните години се засилва безпокойството от начина за тяхното одобрение. Критиките зачестиха, след като през 2017 г. държавите членки подновиха лиценза за използване на глифозат в земеделието. Затова евродепутатите предприеха стъпки, за да се борят с пестицидите в храните. 
 

По-голяма прозрачност и публичност

През февруари 2018 г. Парламентът сформира специална комисия, която да проучи процедурата за одобрение на пестициди. Година по-късно тя излезе с доклад за по-голяма прозрачност на научните изследвания, който беше одобрен от депутатите в средата на януари.
 
Те искат публично обявяване на изследванията, които показват как даден продукт влияе на човешкото здраве. Тестването на пестицидите трябва да вземе предвид потенциалния ефект при натрупване, както и евентуална дългосрочна токсичност.
 
Парламентът призова да се спре използването на пестициди в близост до училищни и здравни заведения. Той предлага и да се преразгледат изследванията за глифозат.
 
 

По-лесен достъп до изследвания на храни

През декември 2018 г. Европарламентът одобри предложение да се  актуализира общото законодателство за храните. То засяга безопасността на храните по цялата верига за доставки – от отношението към животните през защитата на растенията до самото производство.
 
Целта на предложените нови правила е да се улесни достъпът до изследвания, с които ЕАБХ оценява рисковете от даден продукт. Както и да се гарантира, че тези изследвания са обективни и независими.
 
Предвижда се още създаването на общ регистър на поръчаните изследвания. Така ЕАБХ може да проверява дали компаниите не забавят да обявяват изследвания, чиито резултатите не са благоприятни за тях. При съмнения за това, могат да се изискват допълнителни изследвания.
 
 

По-голям контрол срещу химикалите, които застрашават ендокринната система

През октомври 2017 г. Европарламентът се противопостави на Европейската комисия, като спря нейно предложение да се изключат химикали, които нарушават функциите на ендокринната система. Стряскащи са данните как тези вещества могат да имат пагубен ефект върху хората и да причиняват рак, диабет или безплодие.
 

По-голям стимул за биопроизводството

Европарламентът цитира данни, според които през 2016 г. европейците са похарчили 30,7 млрд. евро за биохрани, което е ръст от почти 50% спрямо 2012 г. В отговор на това евродепутатите гласуваха миналата година промени в правилата за биопроизводство и етикирането на биохрани.
 
На пазара се предлагат и пестициди с естествен произход, които не съдържат химикали. Тяхната по-широка употреба обаче се забавя и затова през 2017 г. Европарламентът одобри резолюция. С нея той призова да се ускори процедурата за оценяване и регистрация на биологични пестициди.