Продължаваме темата с виртуалните животни, които сякаш не могат да бъдат изтрити от системата. Днес ще ви разкажем една история. Историята на един фермер с много виртуални животни и с много истински милиони лева годишно.

За виртуалните животни и сигналите в БАБХ

През месец ноември 2019 г. до инспектората към Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е получен сигнал за стопанства на един животновъд с животни фантоми. Инспекторатът извършва проверка и на база резултатите от нея Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема незабавни мерки.

Проучване на Агри.БГ показва, че сигналът е подаден за животновъден обект, при който са установени несъществуващи над 5000 овце и 800 крави. По наша информация, наличните животни във ВетИС на този земеделски стопанин са били около 12 000 овце и 1500 говеда. Благодарение на тях собственикът всяка година чертаел над 130 000 дка с пасища, което му осигурявало милиони лева, плюс субсидиите по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) и по Схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК).

Героят в днешната история носи името Г. Т. По данни на Агри.БГ, той разполага с множество животновъдни обекта във великотърновска и габровска област - Никюп, Идилево, Къпиново. Разделени между 7-8 фирми, които имена ще обявим съвсем скоро, Г. Т., заедно с негови близки прибира по около 4,5-5 млн. лева субсидия годишно.

Животни фантоми или как се вземат над 20 млн. лева субсидии?

От БАБХ потвърдиха случая за Агри.БГ:

“Във връзка с получен сигнал през месец ноември 2019 година Инспекторатът към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) извърши проверка. На база резултатите от нея БАБХ е предприела незабавни мерки. 

Извършена е инвентаризация в обектите и е актуализиран броят на животните в тях в системата ВетИС. 

От Регистъра на животновъдните обекти на БАБХ са заличени три обекта, неотговарящи на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Издадени са 14 акта за установяване на административно нарушение. 

Освободени от постовете си са началникът на отдел „Здравеопазване на животните“ и директора на ОДБХ, на чиято територия се намира стопанството. Мотивите за освобождаването им са констатирани нарушения в контрола, извършван в животновъдните обекти”, се казва в официалния отговор на Агенцията.

БАБХ не разполага с данни за виртуални животни

Проучване на Агри.БГ показа, че уволненият директор на ОДБХ е д-р Станимир Спасов, който обаче бе освободен от длъжност в края на месец март 2019 г. след скандала с храните с изтекъл срок на годност от склада на фирма ЕТ “Елис-Елисавета Захариева”. По наша информация въпреки заповедта за неговото уволнение, д-р Спасов се е възползвал от своя платен отпуск, както и болнични и реално напуска службата около месец ноември 2019 г. 

От 2 април 2019 г. длъжността на директор на ОДБХ-Велико Търново заема зооинженерът Мария Величкова. Заповед за нейното назначаване обаче така и не се издава. След нея и до днес, местната структура се оглавява от д-р Магдалена Димитрова. 

Уволненият началник на отдел “Здравеопазване на животните”, който е бил замесен в случая е Цветан Христов. Дълго след това от Агенцията не успяват да открият подходящ кандидат за длъжността или може би липсата на интерес е причината за свободната позиция. И към момента нямаме информация дали и кой заема тази длъжност в местната структура.

Наши източници сочат, че в случаите с декларирането на виртуални животни са замесени и роднини на Г. Т., сред които съпругата му и майка му.

Ето какво показват справки за двамата бенефициенти в отворената система на Държавен фонд “Земеделие” за изплатените субсидии за финансовата 2019 г. (от 16 октомври 2018 до 15 октомври 2019).

Г. Т.:

Община

ЕФГЗ - ДП

ЕЗФРСР - НБ

Общо

Мярка

 

 

 

 

 

Велико Търново

4,068.24

0

4,068.24

СПП

Велико Търново

0

178,200.00

178,200.00

ПНДЖ 3

Велико Търново

48,758.62

0

48,758.62

ДПЖСК

Велико Търново

2,481.94

0

2,481.94

СПК

Велико Търново

174,312.60

0

174,312.60

СЕПП

Велико Търново

0

114,191.98

114,191.98

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)

Велико Търново

5,056.06

0

5,056.06

Възстановяване от ФД

Велико Търново

0

17,842.15

17,842.15

Мярка 13.1/НР 1

Велико Търново

115,487.51

0

115,487.51

Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП)

Общо изплатена субсидия: 660399.1 лв. за финансовата 2019 г.

Обърнахме се и към Държавен фонд “Земеделие” с въпроси по случая. По наша информация, въпреки намесата на БАБХ, Г. Т, продължава да усвоява неправомерно милиони лева годишно европейска субсидия. Все още обаче очакваме отговори от ДФЗ.

Може би трябва да се замислим, че докато ние търсим следващите фалшиви тикви по полето за хиляди лева, недоброжелателни животновъди прибират милиони заради дупка в системата и закона. Но нека се замислим, дали ако се направи проверка на 50% от декларираните животни, по отношение на обвързаната подкрепа, ще видим същите резултати както при зеленчуците? И дали и тогава коментара на земеделското министерство ще бъде - “да не се хвалим какви измамници сме, утре ЕК ще ни спре парите” или най-накрая ще се направи нещо, с което целият хаос да се реорганизира?

 

Агри.БГ призовава всички свои читатели, които имат информация за неправомерно източване на субсидии, ферми с виртуални животни, както и други нарушения в сектор “Животновъдство”, да подадат сигнал директно към БАБХ или до редакционната поща на Агри.БГ - [email protected]. Агри.БГ се ангажира да препрати от свое име всеки един получен сигнал към отговорните институции, както и да следи за развитието му.