До момента, за текущата година, от селекционен контрол са отпаднали 21 380 овце. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) в отговор на въпрос на Агри.БГ.

Фермерите отписват сами животните си от ВетИС - кога?

Проверките за 2020 г. ще приключат в края на годината, обясни изп. директор на ИАСРЖ Георги Йорданов за Агри.БГ.

По думите му през 2019 г. след приключване на проверката от ВетИС са свалени от селекционен контрол около 30 000 овце.

Нова година, нов късмет: Пак броят животните под селекция

Броенето на животните под селекция започна още в средата на месец септември 2018 г., след като тогавашният земеделски министър Румен Порожанов разпореди проверка на всички животни под селекционен контрол. Причината за това бе силното увеличение в бройките на племенните животни.
 
След ревизията през 2018 г. отпаднаха над 58 000 овце и кози, както и над 4 000 крави, като асоциациите доброволно премахнаха тези бройки животни. 

Преди време д-р Георги Чобанов, директор на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), коментира темата с виртуалните животни. По негови думи БАБХ няма информация за виртуални овце.

“Самите проверки, които ние от БАБХ сме правили, не са показали стада, записани в информационната система ВетИС, без реално да са налични животни”, каза Чобанов.

Експертът обясни, че при извършваните до момента проверка винаги или почти винаги се констатират животни с паднали ушни марки или с една ушна марка. В този случай, животните с неясна проследимост и без идентификация не могат да влязат в хранителната верига, конфискуват се в полза на държавата и се евтаназират. Марките съответно се изземват.

Какъв e казусът с животните под селекция? Защо всяка година отпадат горе-долу една и съща бройка животни? Или може би просто прескачат от една асоциация към друга?

Агри.БГ продължава да следите темата.