В периода от месец юли до август 2020 г. включително, в централно управление на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) са постъпили и са обработени 24 жалби по отношение на идентификацията на животните, регистрацията на животновъдните обекти и ветеринарномедицинската дейност, отнасящи се до 59 обекта. Това съобщиха от БАБХ за Агри.БГ.

Животни фантоми или как се вземат над 20 млн. лева субсидии?

Три от жалбите са свързани с регистрацията на животновъдните обекти и 22 - с идентификацията и регистрацията на различни видове животни. След извършване на проверките са издадени 49 предписания и са връчени 68 акта за установяване на административно нарушение. От всички постъпили жалби в периода едва четири засягат дребните преживни животни.

От БАБХ са категорични:

“През посочения период в ЦУ на БАБХ не са постъпвали жалби за наличие на „виртуални животни“."

Всички ние сме чували за виртуалните овце, кози и говеда, които обират част от европейските субсидии неправомерно. В годините казусът с тях трябваше да се контролира и регулира по някакъв начин. Извършиха се редица проверки. Ангажираха се редица експерти. Провериха се редица фермери. И точно когато въпросът изглежда позабравен, той отново се повдига. 

Преди седмица съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) Симеон Караколев алармира за виртуални животни. Пред Агри.БГ Караколев заяви:

“По мои сметки към момента виртуалните животни са не по-малко от 100 000 - 120 000. В един програмен период те могат да генерират около 20 млн. лева”.

БАБХ не разполага с данни за виртуални животни

Според д-р Георги Чобанов, директор на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" в БАБХ, не може да се съди за истинността в думите на Симеон Караколев. Това заяви преди дни Чобанов пред БНР, като се аргументира:

“Трябва да се направи цялостна проверка. Конкретно в това, за което говори г-н Караколев, липсва конкретика. Категорично очакваме по-конкретни сигнали, за да може да насочим нашите проверки към тези конкретни хора и евентуално, ако има такива виртуални животни, да ги проверим”.

От НОКА изпратиха отворено писмо до земеделското министерство и до БАБХ с искане за изсветляване на всички проверки, констатирали разминавания между наличните животни във ВетИС и тези в животновъдните обекти. Агри.БГ също поиска такава информация. 

В периода 2018 - 2019 г. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) извърши редица проверки на животните под селекционен контрол. До момента обаче няма изведена публична информация за това, какво показаха проверките, както и има ли санкционирани развъдни организации. 

Броенето на животните под селекция не е приключило

От БАБХ обясниха за Агри.БГ:

“По отношение на проверките на ИАСРЖ за животните под селекционен контрол, които се извършваха през 2018 и 2019 г., в централното управление на БАБХ са постъпили две писма за дребни преживни животни под селекционен контрол за 31 обекта, разположени в 17 области на страната.

Основните констатирани несъответствия са свързани с регистрацията по реда на чл. 137 от ЗВД, официалната идентификация на животните, липсващи уведомления, некоректно воден регистър на обекта и др. Обобщено след проверките са издадени 13 акта и са връчени 20 предписания”.

Нова година, нов късмет: Пак броят животните под селекция

От БАБХ допълниха, че извършват проверка на всеки постъпил сигнал в своята компетентност и при констатиране на нарушения, незабавно се предприемат действия, в това число информиране на другите заинтересовани институции – местна власт, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), ИАСРЖ, Министерство на вътрешните работи (МВР). 

Сигнализирай на Агри.БГ

Агри.БГ призовава всички свои читатели, които имат информация за неправомерно източване на субсидии, ферми с виртуални животни, както и други нарушения в сектор “Животновъдство”, да подадат сигнал директно към БАБХ или до редакционната поща на Агри.БГ - [email protected]. Агри.БГ се ангажира да препрати от свое име всеки един получен сигнал към отговорните институции, както и да следи за развитието му.