Опазването на реколтата е от първостепенна важност за земеделските стопани от Добруджа. Започва жътвата на пшеница, която е заложена на 1 млн. 201 хил. дка. Други 60 000 дка са засети с ечемик, а маслодайната рапица е почти 72 000 дка. 

В сезона на жътвата: Как да обезопасите нивите от пожар?

Със заповед на директора инж. Десислава Иванова са разпоредени редица мерки, които ще се съблюдават до 31 октомври 2022 г. От настъпване на восъчна зрялост на пшеницата до окончателното прибиране на реколтата и разораването на стърнищата се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в посевите и на разстояние по малко от 50 м до тях. 

След прибиране на зърното сламата и сеното, складирани или съхранявани на открито, земеделските стопани трябва да ги групират при определени изисквания. Балите следва да се обособяват на фигури с единично тегло до 200 т и в група до 600 т върху терен, почистен от растителни отпадъци с разстояние между фигурите не по малко от 15 м и между групите не по малко от 50 м. Тези фигури трябва да са на разстояние не по малко от 10 м от пътища и 50 м от горски насаждения с пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 метра.

Забранено е паленето на стърнища и други растителни отпадъци, се посочва още в заповедта. Водачите на земеделска техника трябва да спазват установените правила и норми на пожарна безопасност. На сайта на дирекцията са посочени графиците за всички добруджански общини за извършване на проверка на машините, които ще прибират реколтата през жътвената кампания. 

Общинските служби по земеделие ще следят за прокарани пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, и спазват ли се изискванията за опазване на реколтата. Според синоптиците предстоят високи температури, които допълнително ще усложнят обстановката в Добруджа преди жътва.