Правителството одобри резултатите и взетите решения на заседаниeто от Съвета по земеделие и рибарство, съобщиха от Правителствената информационна служба.

Съветът по земеделие и рибарство постигна съгласие относно преразглеждането на мандата за преговори за финализиране на преговорите с другите институции по предложението за регламент относно Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Решението ще позволи на Председателството да продължи с процеса на преговорите с Европейския парламент и Комисията, за да се финализира реформата на ОПОР.
 
В областта на земеделието Председателството информира за резултатите от тристранните срещи между Съвета, Европейския парламент и Комисията относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). Министрите отново изразиха подкрепата си за амбициите на Председателството да бъде постигнато окончателно споразумение по целия пакет за реформа преди края на юни. Те също представиха своето виждане по три важни въпроса, засегнати в тристранните срещи по отношение на регламента за директните плащания: изисквания за активен земеделски производител и естеството на двете схеми - за млади фермери и дребни земеделски производители.
 
Делегацията на Гърция информира Съвета за потенциални негативни последици за сектора на селското стопанство от предложението на Комисията за нова директива за тютюн и свързани с него продукти. Няколко държави членки, включително България, споделиха опасенията на гръцката делегация относно ефектите, които мерките, предвидени в предложението на Комисията, биха имали върху тютюнопроизводителите, по-специално забраната за определени категории продукти и стандартизацията на опаковките на тютюневите изделия. Тези държави членки се опасяват, че предвидените мерки може да доведат до загуба на работни места във веригата на производство на тютюн, както и до увеличаване на измамите в този сектор.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!