Европейският съд задължи Европейската агенция за околната среда да публикува резултатите от изследванията, които преди две години дадоха основание за удължаване на използването на хербицида глифозат в ЕС.
 
 
Според тези изследвания, проведени отчасти от производителите на глифозат, употребата на хербицида не представлява опасност за здравето на хората, съобщи Дойче веле.
 
Някои от данните обаче не бяха публикувани с аргумента, че съдържат фирмени тайни и оповестяването им може да засегне икономическите интереси на отделни компании.
 
Освен това според европейската екоагенция въпросът не е от толкова голямо социално значение, което да оправдае публикуването на тази информация. Съдът в Люксембург обаче реши, че е налице значителен обществен интерес и той стои над търговските интереси на фирмите.
 
Това няма да спре използването на глифозата, чийто лиценз за употреба на територията на ЕС изтича през 2022 г. Надеждите на екологичните организации и на сдруженията на пчеларите са, че публикуването на всички резултати от проучванията може да се окаже от значение при обсъждането на следващото решение за удължаване на лиценза през есента на 2022 г.
 
Междувременно Европейският парламент промени правилата и вече всички резултати от изследвания, с които европейските агенции работят, трябва да бъдат публично достъпни.