МЗХ предприема нови оптимизации в структурите си. След разгласените промени в Селскостопанската академия, а след това и Напоителни системи е дошъл ред на Изпълнителната агенция по почвени ресурси. Там обаче няма да се съкращават хора, а се предвижда да се ликвидира цялото звено.

Ведомството, което е в структурата на МЗХ, се предвижда да бъде закрито с пари от тазгодишния му бюджет, а 42-ата му служители ще бъдат разпръснати в дирекция в МЗХ и в Института по почвознание “Никола Пушкаров“, който е в системата на Селскостопанската академия, успокояват от МЗХ.

Това обаче може и да не е съвсем така, тъй като проект на постановление на Министерски съвет предвижда административна реформа, която да икономиса средства на държавата.

Преди 20 години именно Институтът “Пушкаров“ е “изгонил“ почвовъдите си, тъй като били практици, а не учени. Така по американски модел е създадена агенцията по почвените ресурси, която на практика подготвя данните за извършването на поземлената реформа и определянето на категориите ниви и дигитализира първата ортофото карта за нуждите на изплащането на евросубсидиите за българските фермери.

Цифровата карта стана по-популярна покрай проблемите с обновяването й, заради които на България две поредни години бяха наложени санкции от 20 млн. евро за 2007 г. и 24.5 млн. евро за 2008 г. с тенденция това да се повтори и за 2009 г. За да се предотврати това, сега картата се подновява.

Намеренията на Найденов са да вкара част от служителите на Изпълнителната агенция по почвените ресурси в бъдещ Център за дефишриране на ортофото картата.

В агенцията по почвените ресурси подозират дори частни интереси зад разтурянето им, тъй като за изплащането на европарите за изпълнението на агроекологични мерки, необлагодетелстваните райони трябва да бъдат определени по-нови правила.