През изминалата седмица не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица през пристанищата във Варна и Бургас, отчитат експерти на аграрното министерство в своя последен оперативен анализ.
 
От началото на юли до момента експортът на ечемика през пристанище Варна изостава най-много (със 72,7%), следван от рапицата (с 21,7%) и пшеницата (с 21,1%).
 
През изминалата седмица през Варна не са преминавали товари с царевица и слънчоглед за износ. И при двете култури се наблюдава спад в експорта спрямо миналата година – с 47,5% при слънчогледа и 22,8% при царевицата.
 
До този момент не е отчетен никакъв износ на реколта 2018 от зърнени и маслодайни култури от пристанището в Бургас. Същото се отнася и по отношение на вноса на тези култури през пристанищните терминали във Варна и Бургас.