Какви са възможностите за износ на български зеленчуци за Швейцария? Представяме ви ситуацията на пазара, последни данни за цените на дребно, както и тарифните кодове, които могат да ви ориентират за необходимите документи и прилаганите регулации при износ.
 
 
Високото потребление и променените навици на швейцарците към по-висока консумация са една от причините, които предизвикват интерес и правят пазара привлекателен. Заедно с това стабилните цени, биоконсумацията и приемливите изисквания за износ също допринасят затова.
 
Производство и  потребление 
При 3,5 млн. домакинства и среден брой на едно домакинство от 2,26 бр., общото потребление на  зеленчуци и плодове  на глава от населението е високо – 83,5 кг. на член от домакинството. Националната кампания "5 пъти на ден" насърчава консумацията на плодове и зеленчуци като цяло.  Швейцарското население е променило навиците си за пазаруване през последните 30 години. Търговията на дребно предлага все по-широка гама от плодове и зеленчуци. Особено внимание местното население отделя на храненето с органични плодове и зеленчуци и търсенето на биологични продукти значително се увеличи, сочи анализ на българското ресорно ведомство.
 
В сектора на зеленчуците, търсенето на т.н. мини зеленчуци са много успешен нишов продукт. Интересът към мини зеленчуци се увеличава в търговията с кетъринг, както и в първокласни ресторанти. По видове, от зеленчуците най-предпочитания продукт са морковите, следвани от доматите /консумация на 11 кг/ на човек, краставиците – 4 кг. на глава, пипер, салатите айсберг и др./.
 
Особености и структура на търговията 
Основните дистрибутори в страната - Migros и Coop, определят пазара, когато става въпрос за швейцарската търговия на дребно със зеленчуци и плодове. Търговията на дребно обаче включва и други вериги магазини за хранителни стоки като Denner, Magro, Spar, Volg и Prodega. Германските дискаунтови компании, като Aldi и Lidl, също се разрастват на пазара. 
 
Поради силното присъствие на Migros и Coop, наред с други фактори, съществува известна взаимозависимост между доставчиците и основните дистрибутори по отношение на ценообразуването, маркетинга, позиционирането и рекламата.
 
В стойностно изражение, плодове и зеленчуци на стойност около 1,7 милиарда швейцарски франка се внасят ежегодно в Швейцария.
По отношение на обема, около половината от консумираните на вътрешния пазар плодове и зеленчуци се внасят. Съществуват обаче големи различия в зависимост от производствените възможности, обусловени от климатичните условия.  Например през 2014 г. са внесени около 9% от морковите, 37% от домати и около 8,5% от плодовете. 
 
Приблизително 365 швейцарски вносители споделят целия внос на плодове и зеленчуци. В зависимост от пазарните условия квотите са само частично използвани. 
 
По правило частта на митническата квота, разпределена на вносителите е валидна за една седмица. Ако се очаква недостиг на вътрешния пазар, частичните количества на квотната част отново се разпределят за следващите дни.  На практика, годишната сума на отделните митнически квоти е по-голяма от действителните суми за внос и минималното навлизане на пазара, предоставено от Швейцария в съответствие със задължението на СТО е значително надхвърлено.
 
Митническата квота (ZKTM) е публикувана в интернет страницата от Федералната служба по земеделие: 
 
Importers and customs quota part quantities
www.swisscofel.ch > Aktuelles und Dokumente zum Download > Violetter Leitfaden zur Importregelung 
 
Вносителят може да изчисли брутното количество на вноса за съответния продукт чрез количествата си от митническата квота (ZKM представлява в %).
 
Разпределянето на количествата от митническата квота се публикува веднъж годишно за / от всички вносители на плодове и зеленчуци. Тази публикация показва най-важните вносители за продукт. Съгласно публикуваното разпределение на квотите /действителния внос, следните дружества (в допълнение към Migros и Coop) основните вносители на съответните продукти са:
 
-Ябълки: FENACO Union-Fruits, Charrat; FENACO Steffen-Ris AG, Utzenstorf; Iseppi Frutta SA, Dornach; Geiser-agro.com ag, Langenthal.
-Ягоди: Iseppi Frutta SA, Dornach; Venzi + Paganini AG, Samedan; Schwab-Guillod AG, Muntschemier.
-Патладжани: Schwab-Guillod AG, Muntschemier; Kolla AG, Gumligen; AG fur Fruchthandel, Мюнхенщайн.
- Фасул: Мюлер + Дитрих, Мюнхенщайн; Satori SA, Aclens; EO Keller AG, Цюрих.
- лук: Gugger-Guillod SA, Sugiez; Walter Kappeli Gastro-Service, Merenschwand; Fruchtexpress (Schweiz) GmbH, Diepoldsau.
-Домати: Union Maraichere de Geneve, Carouge GE; Stoll Freres SA, Montagny-Yverdon; Schwab-Guillod AG, Muntschemier.
- тиквички: Schwab-Guillod AG, Muntschemier; Kolla AG, Gumligen; AG fur Fruchthandel, 
 
Стандарти за качество и търговски практики
Швейцарските регламенти се отнасят за зеленчуци с вътрешен и международен произход, които в крайна сметка се доставят на швейцарския пазар в непроменено състояние. Те са изброени на уеб сайта на http://www.qualiservice.ch/de/dienstleistungen/normen_obst.html
 
Когато не са сключени съответни споразумения, се прилагат търговските практики на Швейцария. Ако те не предоставят никаква информация, се прилагат ЕС или стандартите на ООН.
Повечето търговци на дребно изискват вносните продукти да бъдат произведени съгласно стандарта GlobalGAP.
 
Съответният стандарт SwissGAP за плодове и зеленчуци трябва да се спазва за местните продукти. Документацията за изпълнение и техническите изисквания са достъпни на уебсайта на GlobalGAP.
 
Целта на асоциацията SwissGAP е да прилага стандарта GlobalGAP и други стандарти с международно значение в Швейцария. По този начин SwissGAP зачита съществуващите структури в Швейцария. Стандартът SwissGAP се сравнява с GlobalG.A.P.
За да се съобразят с очакванията на потребителите и изискванията на пазара, всички представители (т.е. производители, складодържатели, преработватели, доставчици) са разработили сертификата заедно и непрекъснато работят за подобряването му.
 
Изискванията на ръководството на GAP обхващат следните области:
- Безопасност и здраве на храните
- Защита на здравето и безопасността на работното място
- Защита на околната среда и устойчиво развитие
- Защита на животните
 
Всеки продукт трябва да отговаря на следните критерии:
- Проследяемост: Трябва да бъде проследено за продуцентската компания.
- Семена и посадъчен материал: Сеитбата на генетично модифицирани организми трябва да съответства на всички съществуващи закони и разпоредби в земята на отглеждане.
- Етикетиране с пестициди: Трябва да включва вид на насажденията, място, дата, име на фирмата на пестицида, име на потребителя.
 
Външна търговия и внос на основни зеленчуци 
За задоволяване на  вътрешното потребление, в Швейцария ежегодно се внасят около 40 000 тона домати. Средната импортна цена през 2016 г. е била 2 097 долара/тон. Най-голям пазарен дял има Испания – около 46% и цена от 1889 долара/тон. Внесените от Мароко са с по-ниска цена – 1387 долара/тон и обем от 6500 тона.  
 

 

  Внос на домати в Швейцария през 2016г.

Вносители

стойност на вноса, хил. долара

търговски баланс,хил. долара

внесено количество, тона

цена долара/тон

Общо

80 448

-80 340

38 360

2 097

Испания

33 721

-33 721

17 854

1 889

Италия

24 450

-24450

7 943

3 078

Мароко

9 018

-9018

6 500

1 387

Холандия

8 107

-8099

3 793

2 137

Франция

2 597

-2588

1 086

2 391

Белгия

2 260

-2260

992

2 278

Турция

105

-105

87

1 207

Германия

58

-56

28

2 071

Източник ITC

 

Внос на краставици в Швейцария през 2016г.

 Вносители

стойност на вноса, хил. долара

търговски баланс,хил. долара

внесено количество, тона

цена долара/тон

Общо

24,081

-24,072

17,102

1,408

Испания

19,406

-19,406

13,342

1,455

 Холандия

1,356

-1,348

1,045

1,298

Австрия

770

-770

661

1,165

Франция

595

-595

460

1,293

Македония

534

-534

625

854

Турция

367

-367

313

1,173

Италия

329

-329

238

1,382

Източник ITC

 

Прилагани тарифи при внос на краставици и домати в Швейцария

            Краставици

Тарифен код

Земеделски продукт

 

 

0707

Краставици и корнишони, пресни или охладени:

   

0707.00.10

- - - от 21 Октомври до 14 Април

10.0 CHF/100 бруто кг (*)

5.0 CHF/100 бруто кг (прилагана в рамките на тарифна квота от 200 тона нето)

 

10.0 CHF/100 бруто кг

 

- - - от 15 Април до 20 Октомври:

 

 

0707.00.11

- - - - в рамките на тарифната квота

(Q. No. 15)

10.0 CHF/100 бруто кг

10.0 CHF/100 бруто килограм

0707.00.19

- - - - други

144.0 CHF/100 бруто кг

144.0 CHF/100 бруто кг

 

-средноплодни краставици:

   

0707.00.20

- - - От 21 Октомври до 14 Април

10.0 CHF/100 бруто кг

 

10.0 CHF/100 бруто кг

 

- - - от 15 Април до 20 Октомври:

   

0707.00.21

- - - - в рамките на тарифната квота

(Q. No. 15)

10.0 CHF/100 бруто кг

10.0 CHF/100 бруто кг

0707.00.29

- - - - други

144.0 CHF/100 бруто кг

144.0 CHF/100 бруто кг

 

-  краставици за консервиране, с дължина, превишаваща 6 см, но непревишаваща 12 см:

   

0707.00.30

- - - от 21 Октомври до 14 Април

10.0 CHF/100 бруто кг (*)

5.0 CHF/100 бруто кг (прилагана в рамките на тарифна квота от 100 тона нето)

10.0 CHF/100 бруто кг

 

- - - от 15 Април до 20 Октомври:

   

0707.00.39

- - - - други

85.0 CHF/100 бруто кг

85.0 CHF/100 бруто кг

 

- - други краставици:

   

0707.00.40

- - - от 21 Октомври до 14 Април

10.0 CHF/100 бруто кг

10.0 CHF/100 бруто кг

 

- - - от 15 Април до 20 Октомври:

   

0707.00.41

- - - - в рамките на тарифната квота (Q. No. 15)

10.0 CHF/100 бруто кг

10.0 CHF/100 бруто кг

0707.00.49

- - - - други

144.0 CHF/100 бруто кг

144.0 CHF/100 бруто кг

 

 

 

 

 

0707.00.50

 

- корнишони

3.5 CHF/100 бруто кг (прилагана в рамките на тарифна квота от 800 тона нето) 8.5 CHF/100 бруто кг (*)

8.5 CHF/100 бруто кг

                                  

Домати         

0702

Домати, пресни или охладени:

 

 

 

- Чери домати:

EU

MFN

0702.00.10

- - от 21 Октомври до 30 Април

0% (прилагана в рамките на тарифна квота от 10000 тона нето)

5.0 CHF/100 бруто кг (*)

5.0 CHF/100 бруто кг 

 

- - От 1 Май до 20  Октомври:

 

 

0702.00.11

 

- - - в рамките на тарифната квота (Q. No. 15)

5.0 CHF/100 бруто кг 

5.0 CHF/100 бруто кг 

0702.00.19

- - - други

731.0 CHF/100 бруто кг 

731.0 CHF/100 бруто кг 

 

- Peretti tomatoes (plum tomatoes):

   

0702.00.20

- - от 21 Октомври до 30 Април

0% (прилагана в рамките на тарифна квота от 10000 тона нето)

5.0 CHF/100 бруто кг 

5.0 CHF/100 бруто кг 

 

- - от 1 Май до 20 Октомври:

   

0702.00.21

- - - в рамките на тарифната квота (Q. No. 15)

5.0 CHF/100 бруто кг 

5.0 CHF/100 бруто кг 

0702.00.29

- - - други

264.0 CHF/100 бруто кг 

264.0 CHF/100 бруто кг 

 

- други домати с диаметър 80 мм или повече (beef tomato):

   

0702.00.30

- - от 21 Октомври до 30 Април

0% (прилагана в рамките на тарифна квота от 10000 тона нето)

5.0 CHF/100 бруто кг 

5.0 CHF/100 бруто кг 

 

- от 1 Май до 20 Октомври:

   

0702.00.31

- - - в рамките на тарифната квота (Q. No. 15)

5.0 CHF/100 бруто кг 

5.0 CHF/100 бруто кг 

0702.00.39

- - - други

264.0 CHF/100 бруто кг 

264.0 CHF/100 бруто кг 

 

- други:

   

0702.00.90

- - от 21 Октомври до 30 Април

0% (прилагана в рамките на тарифна квота от 10000 тона нето)

5.0 CHF/100 бруто кг

5.0 CHF/100 бруто кг 

 

- - от 1 Май до 20 Октомври:

 

 

0702.00.91

- - - в рамките на тарифната квота (Q. No. 15)

5.0 CHF/100 бруто кг 

5.0 CHF/100 бруто кг 

0702.00.99

- - - други

264.0 CHF/100 бруто кг 

264.0 CHF/100 бруто кг