През януари тази година износът на стоки от България за трети страни нараства със 7,5% спрямо същия период година по-рано. Най-голямо е увеличението в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход (168,1%) и „Храни и животни“ (38%), отчитат експертите в Националния статистически институт.
 
Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, САЩ, Египет, Сърбия и Руската федерация. Те формират над 50% от износа за трети страни.
 
През януари вносът на стоки в България от трети страни също се е увеличил – с 9,1% спрямо година по-рано. Любопитното е, че най-голямо увеличение се отчита отново в сектор „Храни и живи животни“ (43,8%).
 
Внасяме най-много стоки от Руската федерация, Турция Китай и Египет.
 
По отношение на търговията на България със страните от Европейския съюз през 2018 г. статистиците отново посочват ръст в износа на наши стоки. Той се увеличава с 9,1% спрямо 2017 г., като основи наши партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия.
 
5,5% е увеличението на вноса на България от ЕС през 2018 г. спрямо предходната година. Най-много внасяме от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. 
 
Специално в сектор „Храни и животни“ не се наблюдават съществени изменения в изнасяните и внасяните количества през 2018 г. спрямо година по-рано. При износа за ЕС експертите отчитат ръст от 4,5%, а при вноса – едва с 0,2%.