На 11 и 12 октомври в Стара Загора ще се проведе второто издание на изложението на породата овце Ил дьо Франс в България, информират организаторите от Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България.

 

Организацията обединява на доброволен принцип всички физически и юридически лица, включително и такива със стопанска дейност, които имат пряко или косвено отношение към развъждането и отглеждането на чистопородни животни от породата Ил дьо Франс в България, като със своите действия и познания те допринасят за успешното развитие и генетичното усъвършенстване на породата, както и за нейното внедряване чрез кръстосване с наши породи, съобщават от асоциацията.

 

Сдружението изпълнява обществено полезна дейност, като защитава и обслужва интересите на членовете си, подпомага, обединява и насочва техните усилия и дейности за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на породата Ил дьо Франс, допринася за повишаване на генетичния прогрес и гарантира породната чистота. Още през 1968 година се поставя началото на водене на зоотехнически регистър на овце и кочове за разплод а така също и контрол на плодовитостта и растежните способности.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!