Френската царевица ФОБ на Бордо бе 163 евро/тон, а царевицата при ФОБ котировка от Черноморския басейн /Украйна/ показа сравнително голямо понижение и вече е на цена от 187 долара/тон. Това сочи Обзорът за състоянието на зърнения пазар и движението на зърното в страната до 9 юли, изготвен от МЗХ. 
 
Фючърсните сделки при доставка през август към 7 юли 2016г. Се понижиха с три евро за тон и се котираха на 173,25 евро/тон, а доставката през ноември се понижи незначително на седмична база и бе 166 евро/тон.
 
Според DG AGRI - Unit C4 от 7 юли 2016г., изкупната цена за района на Плевен се повиши с 10 лв. за тон от предната седмица и бе 310 лв./тон. 

 

Обзор за състоянието на зърнения пазар и движението на зърното в страната до 09.07.2016 г.