През 2016 година Националната служба за съвети в земеделието е изготвила над 2 800 бизнес планa и заявления за подпомагане по подмярка 6.3, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
 
 
„Стартова помощ за развитие на малки стопанства. Те са  76% от общия брой подадени проекти в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция", каза заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева при откриването на конференция на Европейския форум на съветническите служби и Национална служба за съвети в земеделието на тема: „Обучение на съветници и иновационно брокерство за ефективно земеделие“. 
 
 
Тя допълни, че над 2 800 малки стопанства са спестили почти  2.9 млн. лв. за  разходи за бизнес планове при  кандидатстване по мярката. Заместник-министърът обясни, че подпомагането на земеделските производители не приключва с изготвянето на проектите. Одобрените млади фермери и малки стопанства ще продължат да получават безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете им, което в много по-голяма степен ще гарантира успешното изпълнение на проектите им.
 
„Над 20 000 аграрни производители годишно се възползват от услугите на Службата. Те получават повече от 80 000 консултации средногодишно и ако се приеме, че една би им струвала 40 лв., то чрез безплатните консултации на НССЗ на стопаните им  се спестяват около 3 млн. лв. годишно. 
 
В същото време средствата за Службата от държавния бюджет са  3 пъти по-малко“, поясни зам.-министър Янчева. Тя уточни, че проекти на повече от 14 000 земеделски стопани,  в размер на близо 392 млн. лв.,  са изготвени от Службата и финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 
 
„В конкуренция с над 450 различни консултантски организации и частни консултанти, Службата успя да привлече и да убеди по-голяма част от младите фермери да ползват нейните услуги. Над 1 300 фермери са си спестили почти 2.5 млн.. лв. разходи за  бизнес планове“, подчерта още тя.
 
Заместник-министърът пожела ползотворна дискусия на всички участващи в конференцията и подобряване на качеството на съветническите услуги в селските райони.