Ирландското правителство може да бъде принудено да ограничи разширяването на млекопроизводителните ферми, за да избегне огромните глоби от ЕС, твърдят експерти, цитирани от IEG Vu.
 
 
Ирландия е втората европейска държава, изправена пред перспективата за намаляване на броя на кравите. През миналата година холандските млекопроизводители имаха за задача да редуцират броя на стадата си, за да достигнат нивата на фосфати в ЕС. 
 
И така от 1 януари 2018 г. в Холандия влезе в сила ново законодателство, което задължи говедовъдите да плащат за фосфатните емисии от животновъдните ферми. Целта на властите е намаляване на едрия рогат добитък в страната със 160 хил. глави.
 
Според изследване на Teagasc, Ирландия няма да може да осъществи поставените си цели, по отношение на климата и възобновяемите енергийни източници до 2020 г., тъй като емисиите на парниковите газове в страната ще достигнат по-високи нива.
Ако Ирландия не успее да ограничи емисиите навреме, Европейската комисия може да глоби страната в размер до 600 милиона евро годишно след 2021 г., според оценките на Ирландското министерство на финансите.
 
Въпреки че Ирландия не е един от най-големите производители на мляко в Европа, страната е една от най-бързо развиващите се, що се касае до млечния сектор. Последните статистики показват, че събраните количества мляко са нараснали с 6,9% до 7,45 милиона тона за 12 месеца. Данните са актуални към края на април 2018 г.