В залата на Младежкия дом във Върбица, Шуменско, Областен информационен център - Шумен ще представи правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Събитието ще се проведе на 20 юли от 10 часа. Поканени са земеделски производители, както и представители на публични и неправителствени организации. 

 

А на 21 юли, отново от 10 часа, експертите на ОИЦ-Шумен ще информират потенциални бенефициенти за условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони, както и правилата за предоставяне на БФП по програмите, съфинансирани от ЕСИФ този път в сесийната зала на Община Смядово.

 

На следващия ден - 22 юли, специалистите ще бъдат в в сесийната зала на Община Каспичан. Събитието ще започне в 10 часа, като дискутираните теми ще бъдат същите.