Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите работи за създаване на условия за засилване на пазарната ориентация, за повишаване на производителността и конкурентоспособността на земеделското производство.
 
 
Това ще доведе до нарастване на физическия обем на продукцията и добавената стойност от отрасъла. С това се похвали зам.-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов, съобщиха от пресофиса на агроведомството. 
 
Той подчерта, че земеделието е стратегически отрасъл, който има ключова роля за стабилността на националната икономика. „Българското селско стопанство поддържа стабилни макропоказатели – наблюдава се ръст на произведената от него брутна добавена стойност, на предприемаческия доход и на инвестициите, насочени към модернизация на стопанствата.
 
Работи се и в посока постигане на стандарти за безопасност на храни и фуражи, опазване на околната среда, както и хуманно отношение към животните“, каза още д-р Иванов.