Финансовият министър Владислав Горанов даде съгласието си по предложението на Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) да бъде увеличен бюджетът по инвестиционната мярка 4.1 от ПРСР с национално съфинансиране. Това стана след като АЗПБ миналата седмица изпрати предложение до министъра на земеделието Десислава Танева и финансовия министър Владислав Горанов да се увеличи бюджетът на мярка 4 с пари от националния бюджет, съобщават от Асоциацията.
[news]
Дали ще се увеличи бюджетът на мярката с национално съфинансиране, зависи от решението на министъра на земеделието Десислава Танева, става ясно от документите. В писмото си до нея Владислав Горанов пише: “В случай, че направените предложения от АЗПБ бъдат определени като основателни от МЗХ и се вземе решение да бъдат реализирани, моля направените разчети да бъдат в рамките на одобрените разходни тавани от Министерски съвет …“.
 
В мотивите, подкрепящи тяхното предложение, АЗПБ изтъкна, че по този начин се осигурят средства за повече проекти на фермерите от приоритетните сектори овощарство, зеленчукопроизводство, животновъдство и етерично маслени култури. Причината за това искане е, че бюджетът по мярката към момента не е достатъчен дори и за половината проекти, които очакват да бъдат финансирани по 4.1.
 
МФ е изразило съгласие и с предложението на АЗПБ да бъде въведен краен срок от 6 месеца след като бенефициентите подпишат договор с ДФЗ за стартиране изпълнението на одобрените проекти. А като доказателство за това, че започва изпълнението на проекта да бъдат предоставени банкови извлечения за осъществени плащания, договор за кредит с банка или друга финансова институция или наличие на собствени средства. Целта на тази процедура е да се финансират проекти, които със сигурност ще бъдат изпълнени.
 
На ръководството на АЗПБ предстои среща във вторник другата седмица (18.08.2015) с ръководството на ДФ „Земеделие“ , на която ще се дискутират и проблемите по отношение на точкуването на проекти, свързани с покриване на европейските стандарти. „От АЗПБ смятаме, че процедурата по доказване на дейностите, които касаят стандартите, не е изчистена и това създава неравнопоставеност при кандидатите, което пък ощетява педи всичко земеделски производители, които инвестират за производство на качествено мляко“, коментира изпълнителният директор Ивайло Тодоров.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!