В края на месец февруари Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 86 292 518 лева на 33 150 земеделски стопани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. 
 
 
Фермери обаче сигнализират Фермер.БГ, че има неполучени плащания към фирми. 
 
В съобщение до медиите ДФЗ уведоми, че към 27 февруари все още не са приключили всички административни проверки, във връзка с чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по част от подадените заявления по мярката. 
 
В публикацията на фонда пише още, че едва след финализиране на обработката на заявленията, ще се пристъпи към поетапната оторизация на плащанията към тези, които отговарят на критериите за подпомагане. 
 
Причината за неполучените пари от фермерите е на основание чл. 60 от Регламента, който гласи:
 
„Клауза относно заобикалянето на разпоредби. Без да се засягат специфичните разпоредби, в секторното законодателство в областта на селското стопанство не се дава никакво предимство на физическо или юридическо лице, за които е установено, че условията, необходими за получаване на такива предимства, са създадени изкуствено, в противоречие с целите на това законодателство“. 
 
Притеснението на земеделците идва от факта, че няма официални документи как се извършва проверката и какво се проверява.
 
„Няма разписани критерии. В нашето законодателство няма нормативни документи. Общо взето е подпис върху бял лист. Бенефициентите трябва да се пазят от всичко. Няма желание за превенция, а за наказание. Не е разписано как преминава проверката“, коментират фермери и изказват предположение, че тя ще е субективна. 
 
„В полезрението на проверките ще са основно юридически лица, но със заповед на ДФЗ, ще се проверява всеки фермер“, анализират ситуацията земеделци. 
 
Справка на Фермер.БГ показа, че на официалната страница на ДФЗ са публикувани два документа – „Методика за прилагане на Кръстосаното съответствие в България“ и „Ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление“.
 
В тях фермерите могат да открият информация относно изискванията и стандартите по различните мерки, които подлежат на кръстосано съответствие, както и показателите, коиъо се следят при извършване на проверките.
 
Заинтересован читател на Фермер.БГ от темата също се включи с коментар. Той припомни, че всяка година земеделските производители подписват декларации в заявлението си за подпомагане. С тях те се съгласяват да спазват законовите разпоредби на ЕС, както и техните допълнителни изисквания.
 
„За съжаление обаче има недобросъвестни "земеделски икономисти", които си правят сметката, че при 10 фирми по 300 дка, ще вземат 200 000 лв. субсидия, а при 1 фирма за същите декари - 50 000 лв.“, коментира фермер, който е бил жертва на подобни схеми в землището, в което работи.