Дълго подготвян, Модул мляко влезе в сила в края на изминалия месец, с богата информационна кампания. Въпреки това из ветеринарните среди се заговори за гратисен период, който ще продължи до 11 февруари. Всичко това обърка фермерите. Наши читатели се обърнаха с редица въпроси към нас, във връзка с модула, ето и отговорите.

 

За Модул мляко от първо лице

 

Пробите за сурово краве мляко се регистрират електронно от 22 януари. Гратисен период за нагаждане към процедурата – няма. Регистрирането на пробите става посредством мобилното приложение на „Модул мляко“. Приложението може да се изтегли от Google Play магазин (Google store) безплатно.

 

Разгледайте приложението

 

Вземане на проби сурово краве мляко за целите на самоконтрола – кога и как?

За изчисляване на повтарящата се средна геометрична стойност на показателите на общ брой микроорганизми (ОБМ) и общ брой соматични клетки (ОБСК), пробовземачите трябва да вземат всеки месец най-малко:

 

- две проби сурово краве мляко за извършване на анализ по показатели на ОБМ, масленост, точка на замръзване и наличие на инхибитори;

 

- една проба сурово краве мляко за извършване на анализ по показатели на ОБСК, масленост, точка на замръзване и наличие на инхибитори.

 

Как се изчисляват средно геометричните стойности?

Средно геометричната стойност е приплъзваща стойност. Тя се изчислява всеки месец, на края на месеца.

 

За изчисление на ОБМ трябва да имате минимум 2 проби за месеца, като се изчисляват 2 месеца поред. Например в края на месец октомври имате 2 проби. За да вземете средно геометричната стойност, ви трябват и двете проби от месец септември, т.е месец назад. 

 

Формулата: стойностите на двете проби от месец септември умножено по стойностите на двете проби от месец октомври, коренувани с корен четвърти.

 

За следващия месец имате стойностите на две проби от месец ноември умножено по стойностите на двете проби за месец октомври, коренувани с корен четвърти.

 

При изчисление на средно геометричната стойност на ОБСК,  се изисква поне по една проба на месец, три месеца подред. Това означава, че накрая на месец октомври, за да сметнете средно геометричната стойност за соматичните клетки, трябва да вземете пробата от месеците октомври, септември и август. 

 

Ако искате да сметнете за месец ноември, ще са ви нужни стойностите на пробите от месеците ноември, октомври и септември, които отново умножавате и коренувате, съответно стойностите. Тук стойностите нормално са три т.е умножавате и коренувате с корен трети.

 

В момента, в който вземете проба, изпратите я в акредитирана лаборатория и резултата не ви хареса, взимате още една проба. След което я изпращате и се  надявате резултатът да е хубав, за да може да компенсира лошия. В този случай това ваше действие не се счита за манипулация. 

 

Ако попаднете в подобна ситуация и искате да сметнете средно геометричната стойност, ще имате за единия месец две проби, но за другия три. В този случай трябва да умножите стойностите на пробите от съответните месеци и да коренувате с корен пети.

 

Ако пробата се окаже извън границите?

Ако се окаже, че пробата не попада в границите на масленост или точка на замръзване, това означава, че тя  не се счита за валидна.

 

Ако сте взели две проби и едната не отговаря на стойностите, оставате с една проба за съответния месец, а по регламент трябва да имате минимум две. В този случай трябва да изпратите втора проба. Ако не вземете такава, автоматично на края на месеца, стопанството ви ще отпадне от списъка с отговарящите ферми. Проблемът обаче няма да бъде само за този конкретен месец, тъй като формулата за средно геометрична стойност застъпва два последователни месеца. 

 

Когато фермата ви е в този списък, млякото отново може да бъде реализирано. Въпросът е, че то ще може да се използва единствено за сирене и кашкавал. 

 

Списък на фермите за производство на сурово краве мляко с 10 до 49 млечни животни с посочен статут съгласно Регламент 853/2004 (31.1.2018г.)

Списък на фермите за производство на сурово краве мляко с 50 и повече млечни животни с посочен статут съгласно Регламент 853/2004 (31.1.2018г.)

Млекодобивни стопанства с 10 до 49 млечни крави, които не отговарят на структурни и хигиенни изисквания съгласно Регламент 853/2004 (31.1.2018г.)

 

Сериозният проблем се получава тогава, когато фермата ви се окажете три месеца подред без средно геометрична стойност или със средно геометрична стойност, която класира стопанството ви в групата на тези, които произвеждат неотговарящо мляко.

 

Ако три месеца статутът не може да се оправи, на фермера се връчва предписание за спиране доставката на мляко. Това означава, че повече няма да имате право да продавате мляко и е необходимо да минете нова оценка. 

 

Новата оценка отнема около 3 месеца. Ако 3 месеца не сте успели да подобрите условията и млякото е все неотговарящо, ще ви трябва поне 1 месец да реконструирате фермата си и да намерите къде е проблемът. В този случай най-малко 4 месеца ще произвеждате мляко, но няма да може да го продавате в хранителната индустрия. 

 

Какви са критериите за сурово мляко?

Критериите за сурово краве мляко са два.

 

ОБМ ≤ 100 000 / мл

Повтаряща се средна геометрична стойност за период от два месеца, при взети най-малко две проби на месец.

 

ОБСК ≤ 400 000 / мл

Повтаряща се средна геометрична стойност за период от един месец, при взети най-малко една проба на месец.

 

Суровото краве мляко за доставка трябва да отговаря на по-горе изложените изисквания и да не съдържа остатъчни количества инхибитори.

 

Кои са лабораториите за изпитване на сурово краве мляко?

Лабораториите в структурата на БАБХ са три – ИЛ към ОДБХ-София-град, ИЛ към ОДБХ-Хасково и ИЛ към ОДБХ-Шумен.

 

Частните лаборатории са две – лаборатория „Алименти“ в Пловдив и лабораторията към Районната ветеринарна станция в Русе. 

 

Разликата е, че в държавните лаборатории се използват машини и почти няма намеса на хора, докато в частните, методите са ръчни. Всеки от производителите решава сам, в коя лаборатория да си даде пробите.

 

 

Пробовземачите

Към момента според списък на лицата, преминали обучението за вземане на проби сурово краве мляко за целите на самоконтрола, достъпен на сайта на БАБХ, от 31 януари, регистрираните пробовземачи в страната са 637.

 

 

Работа с приложението
Освен да изтеглите приложението от Google Play магазин, ще ви бъдат необходими и данни за достъп – потребителско име и парола. Тях може да получите от ВетИС на БАБХ. За целта всеки пробовземач трябва да подаде до директора на съответната (по местоживеене) Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ):

1. Заявление за достъп до ИИС на БАБХ (по образец на БАБХ);

2. Декларация за поверителност (по образец на БАБХ).

 

Още информация: