- Напояване 
- Държавна помощ “Първично производство”
- Актуализиране на програмата за зимните пръскания 
- Държавна помощ за органични торове и биологично активни вещества 
- Мобилни кампуси за работниците 

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Това са част от темите, по които от Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-я) настояват да бъде обърнато внимание от страната на Министерството на земеделието (МЗм).

От асоциацията очертават проблемите за сектора като в писмо, изпратено до министър Иван Иванов, заместниците му Момчил Неков и Иван Христанов, както и до изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. Христо Даскалов, се посочват подборно няколко предложения, които да подобрят ситуацията. 

На първо място от БАМ-я отбелязват притеснението си за наближаването на напоителния сезон и проблемите на снабдяващото с вода “Напоителни системи” огромен брой производители - не само на ягодоплодни, но и на други плодове и зеленчуци в Североизточна България. Там е концентрирано 2/3 от производството на ягодоплодни в страната, посочват от асоциацията. 

“Очакваме “Напоителни Системи” ЕАД по места да получат от Вас своевременни указания и средства за ремонт и подготовка за началото на поливния сезон. Само забавянето на операцията първоначално поливане и торене носи загуби, които се изчисляват от 300 до 500 лв. на декар в зависимост от периода. 
От това забавяне земеделските производители за 15-20 дни могат да загубят цялата сумарна стойност на субсидиите, които получават дори и в пъти повече от загубена продукция. Такава трагедия се случи през 2019-а година, когато закъснението за пускане на вода бе с 25 дни, а загубата бе над 500 лв. на декар във всяко едно стопанство”, се казва в писмото.

Според организацията друг важен момент от темата за напояването е цената на водата. 
“Досега не става ясно по каква методика се определя цената на водата, въпреки че дружеството начислява 1000% търговска надценка твърди, че е на загуба.  Водата за поливни нужди се получава от МОСВ на цена 0,018 лв. за кубически метър, а се доставя на ползвателите в открит канал на самотек за 0,18 лв. за кубически метър”, аргументира се председателят на асоциацията Божидар Петков. 

Климатичните промени и проблемите, които произхождат от тях също са засегнати в писмото на малинопроизводителите. 
Те настояват за целия сектор “Растениевъдство” да бъде подновена програмата за държавна помощ „Първично производство“, която подпомага купуването на средства за превенция и предпазване от въздействие на климатичните промени като „оръдия“ срещу градушки, защитни мрежи и други, а също така помага за заготовка, сортиране, пакетиране, охлаждане и транспорт на плодове и зеленчуци до супермаркети и тържища.

“Очакваме програмата да е отворена още тази година и да е с бюджет поне 20 млн. лв. за купуване на тези важни дългосрочни материални активи”, посочват от БАМ-я, като припомнят нелепата ситуация с радара в Шумен, който още не работи на пълна мощност.

В тази връзка от асоциацията настояват и за актуализация на стартиралата през 2014-а година т.нар. програма за зимни пръскания - „Борба с вредителите в овощните култури през зимния период“. Нейните параметри не са променяни от самото й начало.

“Предлагаме ставките да бъда увеличени съответно от 10 на 20 лв. с ДДС за периода след листопада и от 27 на 40 лв. с ДДС за периода преди набъбване на пъпките”, посочват от асоциацията и се аргументират с повишените цени на препаратите с над 40% за последните 7 години.
В писмото се казва още, че следва ягодите да бъдат включени за подпомагане в периода за подпомагане след листопада. Причината за отстътвието им в нея е меко казано нелепа - през 2013-а година, по невнимание на експертите от БАБХ ягодите са били в категория зеленчуци и затова не са били включени, обяснява Петков в писмото. 

Във връзка с изключително високите цени на торовете земеделските производители са в изключително тежка ситуация. Според малинопроизводителите сега е момента да се използва ситуацията. 

“За да поискаме от Европа да разреши държавна и/или европейска безвъзмездна помощ за купуване на органични торове и биологично активни вещества, които да осигуряват дълготрайно усвояване на азота от атмосферата и да осигурят необходимите хранителни вещества за земеделските култури”, се казва в писмото.

По този начин ще бъде стимулирано намаляването на употребата на скъпи и вредни минерални торове и насърчаване на прилагане на алтернативни торове от биологичен-органичен произход, което изключително точно ще пасва на политиката на ЕС и България ще бъде една от първите страни, предлагащи и прилагащи тази алтернатива в период на криза, се посочва още в документа.