Как да намалим използването на пластмаса в земеделските стопанства чрез рециклиране и въвеждане на алтернативи? Този въпрос решава проект на EIP AGRI.

Компостът помага за оздравяване на почвата

Задачите, които експертите си поставят, са да идентифицират основното използване на пластмаси в земеделието и да открият начин как да ги редуцират, използвайки алтернативи..

Към момента изследователите разработват набор от добри земеделски практики, които могат да помогнат на стопаните да се справят с употребата на вредните пластмаси в техните ферми. Фокусът е върху практики за намаляване на повторната употреба и рециклиране на пластмасата в земеделието.

Един от основните изводи на фокусната група е, че пластмасите се използват широко в селското стопанство. Това обаче създава нови предизвикателства за управлението на пластмасовите отпадъци и ограничаване на замърсяването на околната среда с тях.

Членовете на групата са категорични, че селското стопанство играе основна роля в замърсяването с пластмаса поради прякото използване на тези продукти, наред с биоторове, замърсени с вторични пластмасови отпадъци.

Изследването заключва, че все още не са анализирани дългосрочните ефекти на замърсяването с пластмасата в земеделието и тук работата продължава. Фокусната група обаче е на мнение, че са необходими иновативни практики за намаляване на пластмасовия отпечатък в земеделието. Определянето на тези практики също предстои.