Специалният комитет по селско стопанство одобри единодушно окончателния компромисен текст на директивата. Споразумението проправя път и осигурява значителна защита за всички земеделски стопани от ЕС, в това число най-вече малките и средни предприятия, заяви еврокомисарят по земеделие Фил Хоган.
 
 

Какво следва?

 
Австрийското председателство е упълномощено да изпрати писмо до Комисията по земеделие на Европейския парламент (ЕП). Целта е финализиране на работата по досието, стартирала през 2018 г. в рамките на Българското председателство. Предложението беше обсъдено на редица работни срещи, включително и на триалога между Съвет на ЕС, Европейска комисия (ЕК) и Европейски парламент (ЕП).

 

 

Изискванията 

 

Новите правила за ЕС забраняват 16 нелоялни търговски практики (НТП) във веригата на доставка на храни и са приложими за защита на доставчиците на храни и фуражи от по-големи от тях купувачи. Списъкът с НТП включва плащания, извършени след повече от 30 дни за нетрайни селскостопански и хранителни продукти. И след 60 дни за трайни стоки, едностранно отменяне на поръчка на нетрайни продукти в срок, по-кратък от 30 дни от договорената дата на доставка. Както и едностранни промени в договора за доставка, наложени от купувача, свързани с честотата, мястото, времето, обема, стандартите за качество, начина на доставка, условията на плащане и цената. 
 
Директивата забранява и други определени практики, освен в случаи на предварително споразумение между страните – връщане на непродадени хранителни продукти на доставчика от купувача, доставчик, който плаща за рекламна или маркетингова кампания на купувача и др. 
 
Фил Хоган също коментира измененията.
 
„Споразумението проправя път и осигурява значителна защита за всички земеделски стопани от ЕС. Това се случва за първи път в законодателството на ЕС. С измененията ще се даде възможност на европейските земеделски производители, техните организации, както и малките и средни предприятия да имат силата срещу всички по-големи оператори, действащи несправедливо и извън правилата“, каза еврокомисарят.
 
 Очаква се директивата да бъде приета през второто тримесечие на 2019 г.