Аграрната политика трябва да се подкрепя на европейско ниво и ние не смятаме да променяме това. Общата селскостопанска политика (ОСП) няма да се ренационализира, защото сме дефинирали ясно своите цели. Това каза еврокомисарят по земеделие Фил Хоган в интервю за agrarheute.com.
 
 
По думите му ОСП трябва да бъде „гъвкава”.
 
Принципът “one-size-fits-all” показа, че не може да функционира повече в условията на различно ниво при развитие на земеделието в отделните страни-членки от Европейския съюз (ЕС), казва Хоган.
 
„Необходимо е да се установят общи цели на европейско ниво, с широка палитра от инструменти, които да позволяват диференциран подходят за всяка от страните. Идеята е да се направи подходът към ОСП по-прагматичен, като се отрази и силния технически напредък в земеделието, но се улесни и контрола по прилагането на политиката“, допълва той.
 
Осигуряване на прехраната на европейците, подкрепа за развитието на селските райони и устойчивото земеделие в тях, съобразено с климата. Това ще бъдат основните цели на ОСП след 2020 г.
 
„От страните-членки ще се изисква да създадат отделни стратегически планове за развитие на земеделието в тези посоки. ЕС от своя страна ще контролира пътя на всяка една от тях към постигането на тези цели и разбира се, ще оценява степента на приложимост“, заключи Хоган.