„През изминалите седем години от прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. у нас се осъществиха редица общински проекти, насочени към подобряване на условията на живот в малките общини. Макар и по-малки като мащаб тези проекти са жизненоважни за много населени места в страната, които не разполагат с достатъчно финансови средства и разчитат изключително на тази подкрепа, затова призовавам всички общини да се използват по наддоговарянето на средства по ПРСР”.

 

Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков, който заедно с министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов откри реконструирани междуселищни пътни участъци финансирани по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007-2013 г. в община Самуил, област Разград. Новата пътна мрежа е около 20 км. и обхваща пътища в община Самуил. Проектът е в размер на 5 330 668 млн. лв.

 

„В областта по тази мярка се изпълняват още 14 проекта на обща стойност над 35 млн. лв., от които вече са разплатени 21 млн. лв.”, съобщи министър Адемов. Той информира, че през тази седмица с решение на Министерски съвет по мярка 321 се осигуряват допълнителни 126 млн. лв. за общински проекти. С тези средства ще се финансират проекти, с които общините кандидатстваха през септември т.г., но поради изчерпване на бюджета на приема, останаха без финансиране.

 

„Това е част от екшън плана, с който се намалява рискът от загуба на средства по ПРСР”, уточни министър Греков. „За справяне с младежката безработица са отделени през следващия програмен период 100 млн.евро”, съобщи министър Адемов.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!