На заседание на постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните на 16 окт. в Брюксел  е било единодушно прието от всички държави-членки на ЕС предложението на ЕК относно преработката на неотговарящото сурово мляко в някои преработвателни предприятия в България.

При удължаване на преходния период за дерогация на млечните ферми с още две години ще се гарантира възможността за финансиране от страна на държавата на малките ферми, посочи по време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков.

Предвижда се възможност за насърчаване на сдружаването на фермери с малък брой животни, които ще могат да кандидатстват по мерките на ПРСР 2014-2020 с висок процент подпомагане.
[news]
Предвижда се изграждане на общи млекосъбирателни помещения за събиране на отговарящото на изисканията на ЕК мляко, което се произвежда във ферми смалък брой животни. Тези помещения ще се предоставят за ползване на фермерите от страна на общините. Така ще отпадне нуждата за изграждане на собствени помещени във всяка ферма.

Греков посочи още, че са предприети законодателни инициативи, с които се облекчават изискванията за малките ферми, предвид спецификата им –промяна в изискванията за съхранение на мляко, отстоянията на фермите, възможност да се изгражда ферма и в населените места, облекчени са условията за преминаване в по-горна група и др.

Работи се по предоставяне на възможност на малките ферми, чрез подпрограма в ПРСР 2014-2020 да закупуват доилни съоръжения, млекомати, оборудване. Ще се финансират до 80-90% от направените инвестиции. Консултирането е изцяло поето от държавата, като това включва и изготвянето на бизнес-плановете.. Очаква се приемането на такива проекти да започне още през месец май 2014 г., посочи Греков.

Към 1 октомври 2013 г. фермите, които не са покрили изискванията за сградов фонд, оборудване и качество на суровото мляко са били 33 хил. 145. Голяма част от тях са разположени в планинските и полупланинските райони. Необходимо е преструктуриране на тези ферми, което не може да стане без осигуряване на финансиране, тъй като се касае за малки ферми с по няколко млечни крави, собственост на хора с по-малки финансови възможности, посочи земеделският министър.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!