Националният съюз на градинарите в България също имат своя отговор относно писмото на Министерството на земеделието от доц. д-р Янко Иванов за въвеждане на нова мярка за подпомагане на преработвателите в секторите плодове и зеленчуци, месни продукти и консерви.

Овощарите искат подпомагане за производство, а не за преработка

Според Съюза на градинарите най-логичното е тези производители, които са най-ощетени от кризата с COVID-19, да бъдат подпомогнати чрез отваряне на пазари, възможности за реализация и компенсиране на щетите, които търпят от затворените пазари и затруднено придвижване на малотрайната им продукция.

Ето защо те предлагат новата мярка да се отнесе директно към производителите на плодове и зеленчуци, а не към преработвателите, чиято продукция е по-дълготрайна и не подлежи на бърза развала както при пресните плодове и зеленчуци.

По думите на градинарите е нужна държавна помощ на производителите на плодове и зеленчуци, с която да се компенсират щетите в сектора. Тя следва да бъде процент върху стойността на предадената за преработка продукция в зависимост от възможния бюджет. Помощта може да бъде в размер на 35–40% подобно на тази при изкупуване на агнетата.

Критерии, на които да отговарят производителите на плодове и зеленчуци, които следва да се подкрепят

•    Да са регистрирани като земеделски производители;
•    Да нямат задължения към НАП, НОИ и ДФЗ в момента на кандидатстване;
•    Плодовете и зеленчуците да отговарят на минималните изисквания за количество и качество на преработвателните предприятия.

Плодовете и зеленчуците, които се предлагат за подкрепа са: пипер, домати, корнишони, патладжан; ягоди, малини, праскови, кайсии, череши, вишни, сини сливи, ябълки, круши. 

„Максималното количество, което може един производител да продаде за преработка, да бъде не повече от 2 пъти изискването за добив по схемата обвързана подкрепа“, уточняват градинарите. 

Механизъм за разпределяне на помощта

Предложението е тя да се формира въз основа на общата стойност на фактурите, представени в оригинал и подписани от преработвателя при проверка, за продадена в преработвателните предприятия продукция от български производител, като еднакъв процент – например 35 – 40 ст. на 1 лв. оборот.

Ето един пример

Ако помощта е 40 млн. лв., а всички български производители са фактурирали общо към преработвателните предприятия 100 млн. лв., произведени в България зеленчуци и плодове, то помощта за 1 лв. нето ще бъде равна на 0,40 лв. за всеки лев произведена и продадена на преработвателите продукция.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

Средствата да се разпределят и изплащат от ДФЗ само срещу представяне на заверени от преработвателите фактури – оригинал (копие) до 30 ноември 2020 г.

Относно помощта за преработвателите от Съюза предлагат тя да се изразява в следното:

„На преработвателните предприятия, които са изкупили български плодове и зеленчуци и произвели консервирани храни, да им се помогне, като тази продукция се изкупи до размера на изкупените от тях количества от Държавния резерв, хранителна банка, здравни заведения, училища, социалното министерство и други държавни и общински структури“, пишат градинарите.

Друг техен апел е свързан с това, селскостопанският сектор също да има право да се възползва от схемата 60:40.

„За да има справедливост, а не дискриминация, нашите работници също да се възползват от схемата 60 на 40, като работят на полето, включително еднодневните трудови договори. Така ще задържим завърналите се от чужбина сезонни работници тук и ще има по-справедливо заплащане на труда на всички групи работници“, твърдят от Съюза. 

Освен това те не намират логика „защо освободените от индустрията да получават 100% от възнаграждението си, без да работят, а ако решат да работят в земеделието, да получават пари и от нас, а нашите работници да са само със заплатите си от нас“.

Затова от Съюза предлагат, който е съкратен и е записан в бюрото по труда, да е задължен да работи в земеделието, като 60% от неговото възнаграждение се плаща от държавата заедно с осигуровките и 40% от фермера.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Браншовици: Да има специален режим на карантина за работниците

Браншовици: Малките фермери са най-застрашени от бедност в кризата

От бранша: Имаме нужда от работници, но ще можем ли да им платим?