Предварителната оценка на проектите по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства на ПРСР от страна ДФЗ – РА е приключила. Това научи Фермер.БГ. По информация на наши източници от ДФ Земеделие днес във фонда се провежда среща с представители на браншови организации, на която ще бъдат представени  резултатите от извършената предварителна оценка на приетите проекти. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!