Георги Николов отглежда 140 крави в Плевенско. Фермата е първа категория, Николов е изпълнил необходимите европейски изисквания. По думите му ниската изкупна цена на млякото остава един от основните проблеми, с които животновъдите не могат от години да се правят. Николов настоява в новите договори, които предстои фермерите да подпишат с изкупвачите, задължително да има фиксирана целогодишна изкупна цена на млякото.

 

 

Г-н Николов има ли вече добра паша за животните?
Все още няма добра паша и не пускаме кравите да пасат целодневно. Причината е, че тревата все още е млада, тоест горчива и това може да създаде проблем за животните. Очаквам, че след 20 април вече ще има добра паша за животните.

 

Има ли и тази пролет колебания в изкупните цени са кравето мляко?
Тази пролет не прави изключение. Отново сме свидетели на картелно споразумение между преработвателите, които в почти всички региони на страната свалят изкупната цена на кравето мляко. Навсякъде изкупните цени падат с по 5-10 стотинки за литър. По-драстични са ценовите аномалии в Северна България. Заявявал съм неведнъж, че изкупвачи и преработватели нямат основание за занижаване на цената на млякото през пролетта, тоест не би трябвало да има „разделение“ на сезони. Защо когато през зимата животновъдите едва успяват да изхранят кравите, заради високи цени на фуражите, не са увеличава пропорционално и изкупната цена на млякото? В същото време през пролетта изкупвачите използват като аргумент пашата, за да свалят изкупните цени. Още повече, че не всички фермери имат пасища.

 

Каква е изкупната цена на кравето мляко в момента?
В Северна България цената в момента е средно около 65 ст./л, тоест намалението е с 10 стотинки. В Южна България изкупната цена на млякото винаги е била по-висока – до 80 ст./л, но колеги споделят, че и при тях има сега намаление средно с 5 стотинки.

 

Според новите изисквания между фермерите и преработвателите трябва да има писмени договори, в които да са фиксирани количествата мляко и цената.
Това е така, сега изтича квотната година и трябва да подпишем нови договори. Затова, според мен, браншовите организации на животновъдите трябва спешно да проведат срещи, включително и с преработвателните предприятия, за да се уточнят новите договори. Категорично смятам, че в договорите трябва да има записана изкупна цена и тя да бъде постоянна целогодишно. Това единственият начин да се гарантира на фермерите, че произведеното от тях мляко ще се продаде на цена, която да им позволи да работят нормално.

 

Животновъдните организации, обаче, са много. Ще успеете ли да се обедините в защита на фермерите?
Този проблем наистина съществува и браншовите организации в животновъдния сектор не са единни. Надявам се проблемът да бъде осъзнат възможно най-скоро, да бъдат проведени необходимите консултации и животновъдите да се обединят. Няма друг начин за добра защита на интересите на фермерите.

 

МЗХ има намерение да разкрие 200 млекосъбирателни пункта в селата. Това ще помогне ли на фермерите?
Предложението е много добро на теория, но неизпълнимо на практика. Толкова много са прекупвачите – нелегитимните имам предвид, че не виждам как ще се преборим с тях. По-големите ферми работим директно с преработвателните предприятия, но за дребните фермери е наистина сериозен проблемът с прекупвачите и точно малките животновъди трябва да се обединят и да ползват тези млекосъбирателни пунктове, когато бъдат направени.

 

Какви са очакванията ви от новата ПРСР 2014-2020 г.?
Все още нямаме конкретна информация за мерките по новата ПРСР и за процентите европейско финансиране по тях. Това, че 2014 г. ще е преходна би било проблем, защото без подпомагане животновъдите трудно ще се справят – особено дребните фермери с по няколко крави. Не сме наясно и с регламентирането на отглеждане на до 10 крави в населените места, защото реално тези хора нямат сграден фонд, нямат инсталации и изобщо не е ясно как те ще могат да отговорят на изискванията за ферма.

 

Какви са плановете ви за 2014 г. по отношение на броя животни, които отглеждате?
В момента имам 140 животни и не предвиждам увеличение на стадото. Целта ми е да увелича млеконадоя. Досега работех в посока на уедряване на фермата с добра селекционна работа. Сега вече амбицията е по-добър млеконадой, защото смятам, че за фермата ми е по-икономически рентабилно да имам 100 животни с по 25 л среден млекоданой, отколкото 200 животни, от които получавам по 10 л мляко.

 

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!