На фючърсния пазар при пшеницата за доставка май 2022 г. се наблюдава увеличение на фючърсните котировки с 28,00 евро/тон. Най-ниски нива се отчетоха през първата седмица – 372,75 евро/тон, а най-високи – през третата седмица – 407,00 евро/тон. 

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

Средната фючърсна цена е 395,38 евро/тон, посочват от Министерството на земеделието в своя месечен обзор на международните пазари на зърнени и маслодайни култури.

На европейския фючърсен пазар за доставка юни 2022 г., царевицата стартира с цена от 322,00 евро/тон. В края на разглеждания период достига 349,25 евро/тон, което е увеличение с 26,75 пункта. Средната фючърсна цена за месец юни е 333,81 евро/тон.

При рапицата средната фючърсна цена за месец август е 856,50 евро/тон, за ноември – 819,56 евро/тон, и респективно през февруари 2023 г. – 817,69 евро/тон. 

Международни търгове, мита и забрани за износ

От ЕС са въвели квоти за внос на торове от Русия, които ще са валидни една година.

Властите в Украйна прогнозират, че площите с пролетни култури в страната ще достигнат 13,44 млн. ха, което е с 3,48 млн. ха по-малко от 2021 г.

Египет е обявил търг за покупка на 40,000 тона растителни масла, в това число 30,000 тона соево масло и 10,000 тона слънчогледово масло с доставки юни – юли.

Египет е включил Индия в разрешените доставчици на пшеница от 15 април 2022 г. Очаква се страната да импортира 1 млн. тона индийска пшеница, включително 240,000 тона през април.

Алжир е обявил търг за покупка на поне 50,000 тона твърда пшеница с доставка 16 май – 30 юни 2022 г. Запасите от пшеница в Алжир са достатъчни за задоволяване на вътрешното търсене за 8 месеца. На 12 април тази година Алжир закупи 120,000 тона пшеница.

В Русия вече са засети 2,3 млн. ха с пролетни култури, което е със 70% повече от миналата година. Очаква се зърнената реколта да достигне 123 млн. тона (121,4 тона през 2021 г. и 133,6 тона през 2020 г.).

Правителството на Русия е повишило експортната квота на изкуствените торове до 700,000 тона до края на май. Квотата са износ на азотни торове е 231,000 тона, сложни торове – 466,000 тона.

През първото тримесечие на 2022 г. вносът на торове в Украйна е бил 688,700 тона, в това число 230,000 тона от Беларус, 122,000 тона от Полша, 58,000 тона от Литва, 37,000 тона от Узбекистан и 30,000 тона от Казахстан. През март вносът спада драстично, но остава с железопътен транспорт от Полша, Румъния и България.

От румънското пристанище Констанца е отпътувал кораб със 71,000 тона украинска царевица. От началото на войната това е първият такъв кораб. Comvex управлява най-бързия терминал в Европа, който за денонощие товари 70,000 тона зърно. В пристанище Констанца се намират още 80,000 тона украинско зърно, а още 80,000 тона са на път.

Износ на европейска пшеница

Според данни на ЕК през периода 1 юли 2021 г. – 24 април 2022 г. от ЕС са изнесени 21,6 млн. тона пшеница (22,4 година по-рано и 29,5 през 2019/20). През последната седмица износът е бил 213,700 тона, в това число 90,800 тона от Франция, 55,000 тона от Литва и 24,500 тона от Румъния. 

От началото на сезона най-големи купувачи на европейска пшеница са били Алжир – 3,18 млн. тона, Египет – 2,3 млн. тона, Китай – 2,08 млн. тона, Нигерия – 1,6 млн. тона, Мароко – 1,17 млн. тона.

На 27 април 2022 г. ЕК предложи да отпаднат импортните мита на всички украински стоки.