2014-та като Международна година на семейното фермерство подчертава важната роля, която играят семейните земеделски стопанства в устойчивото производство на 70% от храните в света, както и своята ролята им в опазването на екосистемите и биологичното разнообразие.


За да се постигне по-голямо признание и подкрепа за семейните земеделски стопанства и да се насърчи широко участие в инициативата за популяризиране на ролята на тези ферми, няколко земеделски организации, съвместно с Организацията по прехрана към ООН (ФАО) обявиха фото конкурс.
[news]
Фотографиите, които могат да се включат в конкурса, трябва да представят лозунга на семейство фермерство: Изхранването на света, грижа за земята. Предложенията трябва да визуализират на силата, потенциала и предизвикателства на устойчиви, многофункционални семейни земеделски производители в световен мащаб – в цялото им разнообразие и контексти.

Конкурсът е отворен за всички фотографи в света. Участието на земеделските производители, жени и млади хора ще бъде силно насърчавано, посочват организаторите.


Крайният срок за заявки е 1 май 2014 г.. Печелившите снимки ще бъдат обявени през октомври 2014 година.

За повече информация посетете официалния сайт на Международния фотографски конкурс - International Photography Contest -2014 IYFF

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!