Кандидатите с подписани договори по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) за 2015 г. могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие”. Крайният срок за приемане на заявления за кредитиране е до 31  юли 2015 г. в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите или по адрес на регистрация на юридическите лица.
 
Кредитите ще са с лихвен процент от  5 % на годишна база. Те ще се отпускат пряко от ДФЗ и ще покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Кандидатите трябва да осигурят собствено финансиране за изпълнение на договора, което е в размер на 5%. За да получат кредит те  трябва да докажат, че разполагат със средства за съфинансиране на инвестицията със съответните разходооправдателни документи. Погасяването на кредита и дължимите по него лихви се осъществява еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят получава по мерки Б и Г от пчеларската програма.По двете мерки се отпуска помощ за нови кошери, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. 
 
През изминалата 2014 г. ДФ „Земеделие” е предоставил 98 кредита на обща стойност близо 419 хил. лв.
 
Повече информация за схемата може да намерите на страницата на Фонд „Земеделие” www.dfz.bg в раздел „Държавни помощи”/ Кредитиране по Националната програма по пчеларство.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!