Открит фермерски пазар за растениевъдство ще се проведе от 27 до 29 септември 2013 г. на пазара в гр. Казанлък. Събитието е част от кампания за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., която се осъществява по проект на Министерство на земеделието и храните.

 

На 16 специално изградени щанда, български производители ще изложат своята продукция. В рамките на пазара ще бъдат изложени зърнени култури, билки, подправки, гъби, цветя, посадъчен материал, както и характерните за района продукти произведени от маслодайна роза и лавандула – розово и лавандулово масло, козметика и други. По време на пазара всички заинтересовани лица ще могат да се информират за Програмата за развитие на селските райони.

 

Ще бъдат представени добри и успешни практики на земеделски производители с цел да се обмени опит и да се насърчат всички заинтересовани групи да се възползват от предоставеното подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Официалното откриване на фермерския пазар ще бъде на 28 септември 2013 г. от 10:30 часа на пазара в гр. Казанлък.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!