Открит фермерски пазар „Празник на плодовете и зеленчуците” ще се проведе от 13 до 15 септември 2013 г. на Общински пазари в Димитровград. Събитието е част от кампания за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., която се осъществява по проект на Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

 

На 16 специално изградени щанда, български производители ще изложат своята продукция, а посетителите ще имат възможност да опитат пресни плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, хляб и сладка. По време на пазара всички заинтересовани лица ще могат да се информират за ПРСР.

 

Ще бъдат представени добри и успешни практики на земеделски производители с цел да се обмени опит и да се насърчат всички заинтересовани групи да се възползват от предоставеното подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Официалното откриване на фермерския пазар ще бъде на 14 септември 2013 г. от 10:30 часа на Общинския пазар в гр. Димитровград.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!