Властите у нас се подготвят за националното преброяване на земеделските стопанства, каквото ще се извърши във всички страни-членки на ЕС догодина.
 
 
Фермер, който откаже да даде данни за проучването, подлежи на глоба от 1 000 лв. до 2000 лв., а ако стопанството е регистрирано като фирма, имуществената санкция е от 3 000 лв. до 6000 лв. Това предвижда проектът на нов закон за подготовката, организацията и провеждането на преброяване на земеделските стопанства през 2020 г., който правителството прие днес.
 
„С провеждането на преброяване в страната ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, използването на земеделската земя и отглежданите селскостопански животни“, съобщи правителствената пресслужба.
 
Преди да пристъпят към основното набиране на данни, властите още тази година ще проведат пробното преброяване. То ще се извърши в периода от 1 септември до 11 октомври 2019 г. в две части. Отначало земеделските стопани ще въвеждат данните самостоятелно онлайн в дните от 1 до 10 септември. През следващия един месец информацията ще се събира чрез анкетьори и ще се контролират от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“.
 
При основното преброяване анкетирането на земеделските стопанства ще започне на 1 септември 2020 г. и ще приключи на 18 декември 2020 г. През първите две седмици и половина - до 18 септември, фермерите ще могат сами да предоставяне данните, като попълнят електронен въпросник на уеб-базирано приложение.
 
 
През останалото време данните ще се събират от анкетьори чрез интервюта със стопаните. За целта сами или с придружител анкетьорите ще посещават земеделските стопанства в техния преброителен участък - всеки календарен ден от 8:00 до 20:00 часа. „Анкетираният може да поиска посещението да се извърши в други часове, като посочи причините за това", се казва в проекта.
 
Предвижда се пълна тайна за получената индивидуална информация. На анкетьорите и на всички институции, ангажирани с преброяването, е забранено да използват събраните данни за други цели, освен за нуждите на статистиката. Нямат право да ги съобщят дори на данъчните власти. Нарушителите на тази тайна ще се наказват с глоба от 2 000 лв. до 6 000 лева, предвижда проектът.
 
„Законопроектът има за цел да продължи поредицата от европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, свързана с проследяване на тенденциите в развитието на земеделските структури. Ще бъдат осигурени статистически данни за земеделските стопанства, надеждна основа за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) в страната и в ЕС“, обясниха от Министерския съвет.