Собствениците на млчени кравеферми трета категория, които имат намерение да реконструират и да покриват критериите за сграден фонд и оборудване, както и да предават мляко в млекосъбирателен пункт, трябва да заявят това не по-късно от 10 август, съобщиха от Областната дирекция по безопасност на храните – Добрич.

Животновъдите трябва да се обърнат към общинските ветеринарни лекари, служители на Областната дирекция по безопасност на храните.

От Агенцияата по безопасност на храните припомнт, че през месец април се проведе информационна кампания „Условия за достигане на изискванията на Регламент 853/2004 при добива на сурово краве мляко от фермите от втора и трета група".
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!