Сдружения от фермери, които отглеждат малък брой животни ще получават финансиране по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), за да могат съвместно с общините да изграждат помещения за съхранение на млякото. Общините ще предоставят помещения, които да бъдат оборудвани с хладилни вани, обясни д-р Деница Динчева от Дирекция Животновъдство на МЗХ на семинар.

По мярката се предвижда и закупуване на транспортни средства, с които да се подобри логистиката на събиране на млякото особено в планинските райони.

Въпреки предприетите мерки за преструктуриране на млечното животновъдство, вероятно няма да могат да бъдат обхванати всички ферми, и в края на 2015 г. ще има животновъдни обекти, които ще произвеждат мляко, което не отговаря на европейските критерии. За тези ферми страната ни ще отправи искане за възможност неотговарящото краве мляко да може да се преработва в млечни продукти с дълъг период на зреене – 60 дни.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА: 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!