По предложение на група от фермерите в Социална мрежа на българските фермери - Фермер.БГ, в сайта стартира новата рубрика: Вие питате, ние отговаряме. Ще могат да се задават въпроси от всички области и сектори на селското стопанство от всеки регистриран в мрежата фермер.

 

Всеки въпрос ще бъде преглеждан от администратор и отнасян до съответната институция или експерт, в чиято компетенция е отговорът на съответния въпрос или казус.

 

Фермер.БГ срещна разбиране от всички държавни институции, както от редица браншови организации и независими експерти в сферата на правото, счетоводството, агрономството, ветеринарната медицина, които са готови да подпомогнат тази инициатива и отговарят на вашите въпроси.

 

Убедени сме, че това е още една крачка в правилна посока към конструктивния диалог и възможността фермерите да обменят полезна информация, както и да намират отговори на своите специфични казузи, които възникват ежедневно в работата им.