В Европейския съюз отново има намаление на всички видове селскостопански животни. В края на миналата година спадът спрямо същия период на 2021 г. е с 5% при свинете, които вече са 134 милиона свине, говедата са 75 милиона, като при тях спадът е с 1%. При дребния рогат добитък картината не е особено различна, овцете са 59 милиона, което е с 2% по-малко, а козите намаляват с 3% до 11 млн, съобщиха от Евростат. 

ГласувайтеОчаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

България и Малта са двете страни с най-голям относителен спад на своите популации от свине, намалението е с 26 на сто. През ноември/декември 2022 г. Германия и Дания отчитат свиване в стадото от свине, което е еквивалентно на над половината от общото намаление в ЕС.

Спадът в Германия се равнява на 33% от общото намаление в ЕС. Там вече има 2,4 милиона глави по-малко в сравнение с 2021 г. Популацията от свине в Германия е с 10% по-малка. Промяната в Дания се равнява на 22% от общото намаление в ЕС. 1,6 милиона прасета по-малко, което е 12% от популацията в страната. 

Спадът в броя на свинете е обща тенденция. Всички членки на ЕС с повече от три милиона прасета отчитат намаление, с две изключения – Италия, където има 330 хиляди глави повече, което е ръст с 4% в сравнение с 2021 г. и Швеция. Там прасетата са 50 хиляди повече, а увеличението като дял е 3%.

През ноември/декември 2022 г. Франция и Италия съобщават за намаляване на популациите на говеда, което се равнява на над две трети от общия спад в ЕС. На спадът във Франция се пада 40% от намалението в ЕС, свиването на националното стадо е с 2%, а в Италия сривът е еквивалентен на 27%, което е 4% от говедата в страната. България води и тази негативна класация с относителен спад от 5%. Свиват се също така стадата с овце и кози.

През последното десетилетие популацията на добитъка намалява за всички видове, констатират от европейската статистическа служба.

До 2020 г. свинете са били изключение от тази тенденция; след това обаче има забележителен спад през последните две години. Причините са най-различни като водещата е свързана с разпространението на Африканската чума по свинете, заради която бяха унищожени хиляди стада с животни.