Пшеницата европейска селекция страда от недостатъчно устойчивост на климатичните колебания. Това заяви професор Йорген Олесен от Дания. Той е част от екип от изследователи, които наскоро публикуваха статия, посветена на проблема, в специализираното издание Proceedings of National Academy of Sciences, пише agropages.com.

Износът на зърнени и маслодайни култури буксува

По думите на експерта европейските фермери трябва да променят посоката на селектиране на пшеница, за да осигурят по-висока устойчивост на културата към колебанията на климата. 

Проблемът е, че заедно с глобалното затопляне се проявява още една тенденция на промяна на климата – засилване на изменчивостта и увеличаване на амплитудата от колебания на климатичните показатели, казва професор Олесен. 

Авторите на статията са установили, че съвременните програми за селекция и практиката на създаване на нови сортове не осигуряват необходимата устойчивост на климатичните промени. Освен това те отбелязват, че е налице намаляване на разнообразието в реакцията на сегашните сортове в европейските страни спрямо климатичните условия. Така стоят нещата през последните 5-15 години. 

Изследователите предполагат, че в такива условия ръстът и изменчивостта на местните климатични условия ще доведат до понижаване на средната реколта от пшеница и засилване на колебанията на този показател през годините. 

Колебливостта на реколтата в зависимост от годината ще доведе до ръст на ценовата нестабилност и спекулации на пазара, смята Йорген Олесен. 

Учените базират своите изводи на хиляди полеви тестове в 9 европейски страни.

Твърде еднотипната реакция на различните сортове спрямо климатичните условия представляват заплаха за продоволствената безопасност. Поради това фермери, селекционери и дилъри на сеитбен материал трябва да отделят по-сериозно внимание на разнообразието от отглеждани сортове, казва датският професор. 

Върху реколтата от пшеница влияе дори многодневен период без валежи и такъв с изобилни валежи, които провокират развитие на болести. Топлинният стрес е ограничаващ фактор за адаптация на пшеницата спрямо климатичните условия и то повече, отколкото сушата. 

Учените препоръчват да се отглеждат сортове с различна реакция спрямо критичните климатични условия.