Изследователите от европейската организация Farm Europe оцениха като „стъпка в правилната посока“ новия доклад на Комисията по земеделие на Европейския парламент за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021-2027 г.
 
 
„Този доклад е ясен призив за силна обща политическа рамка на равнище ЕС, която има за цел да "гарантира доходите на фермерите и да отговори по-ефективно на очакванията на обществото като цяло", коментират анализаторите. Докладът за бъдещето на ОСП е изготвен от евродепутата Хърбърт Дорфман и беше приет на 16 май.
 
Комисията подчертава необходимостта от осигуряване на пряка връзка между законодателите в ЕС и бенефициентите - земеделските стопани. Освен това парламентаристите не подкрепят прехвърлянето на повечето правомощия по управлението на Първия стълб – директните плащания, към националните правителства на държавите членки.
 
Осигуряването на пряката връзка между ЕС и неговите земеделски стопани ще премахне до голяма степен тревогите, изразени от Farm Europe след представянето през ноември 2017 г. на Съобщението относно бъдещето на ОСП и новия механизъм за изпълнение от страна на Европейската комисия (ЕК), смятат анализаторите. Според тях това би гарантирало, че всички земеделски стопани ще бъдат третирани еднакво на един и същ пазар при подходящо ниво на гъвкавост.
 
„Европейското селско стопанство се сблъсква с общи предизвикателства, които могат да бъдат решени ефективно, единствено ако Европа стои заедно, особено когато става дума за екологични въпроси“, подчертават от Farm Europe.
 
Коментаторите посочват и спорните въпроси, които може да превърнат селскостопанския пазар на ЕС в „бойно поле“. В това число влизат излишното субсидиране на някои дейности, липсата на гъвкавост, политическите противоречия и евентуалното намаляване на бюджета на ОСП.
 
 
Комисията по земеделие на ЕП отхвърли подобна тенденция. Ако тя бъде допусната, има опасност от ускорено и нежелано преструктуриране на селското стопанство в ЕС, включително намаляване на броя на земеделските производители и неспособност да се изпълнят амбициозните екологични цели в сектора.
 
Членовете на ЕП приеха балансиран подход, като призоваха за "разумно ниво на гъвкавост в рамките на една силна обща рамка на правилата на ЕС, основните стандарти, интервенционните инструменти, контрола и разпределението на финансовите средства, договорени на равнище ЕС от съзаконодателя, равнопоставеност за фермерите.
 
Farm Europe приветства искането на членовете на ЕП да поддържат непроменени бюджетните средства на ОСП - това е от ключово значение за подобряване на политическата рамка и за постигане на по-голяма устойчивост на земеделските стопанства в ЕС, подчертаха изследователите.
 
Комисията на ЕП призова и за "съгласуваност и взаимно допълване" между двата стълба на ОСП - директните плащания и развитието на селските райони, както и за насърчаване на по-нататъшни "зелени" инициативи във втория стълб.