Новите предложения за подпомагане на млекопроизводителите в ЕС за посрещане на кризата в сектора бяха подкрепени от Европейския парламент. Европейските депутати дадоха своята подкрепа с 367 гласа "за", 160 "против" и 84 "въздържали се" за двете нови законодателни мерки, предложени от Комисията на 19 октомври, предаде Lev.bg.

 

Депутатите подкрепиха (в рамките на гласуването по бюджетната процедура за 2010 г.) отпускането на 300 милиона евро за създаването на специален фонд. Искането да се даде възможност на Комисията да предприема бързи мерки в случаи на сериозни пазарни смущения в млечния сектор също бе одобрено от депутатите. Подобна възможност за намеса при значителни изменения в цените вече съществува за други земеделски сектори, като например месото и захарта. Поправка, приета от депутатите, настоява тези мерки да са временни и да действат до април 2010 г.

 

Еврокомисарят по земеделието Мариан Фишер Боел обясни на 19 октомври, че една от мерките, които могат да бъдат въведени, ако новите правомощия на Комисията бъдат одобрени, е частното складиране на различни продукти (включително сирене), за което Парламентът настоя още през септември. Второто предложение цели да даде на разположение на държавите членки допълнителни средства за подпомагане на преструктурирането на млечния сектор.

 

В момента правителствата на държавите членки имат възможност да изкупуват квоти за производство на мляко от фермерите, които решат да преустановят производство. В случай на превишаване на националния праг за производство на мляко, фермерите, които произвеждат повече от фиксираната им квота, трябва да платят такса за свръхпроизводство, която държавите членки внасят в бюджета на ЕС.

 

Предложените мерки включват промяна в съществуващите правила, която ще позволи на правителствата да събират допълнителна национална такса за свръхпроизводство спрямо по-нисък праг за производство, отколкото съществуващия в момента. Допълнителните средства от таксите ще бъдат задържани на национално ниво и ще бъдат използвани за финансиране на преструктурирането на сектора.

 

Съществуващите към момента такси за свръхпроизводство ще останат непроменени. Тези глоби ще продължат да бъдат внасяни в бюджета на ЕС и да бъдат използвани за преструктурирането на земеделския сектор на общоевропейско ниво.

 

Националните правителства не са задължени да събират допълнителната такса, като тази мярка ще се прилага само временно - от април 2009 г. до април 2010 г.

 

Новите мерки трябва да бъдат одобрени от Съвета, за да влязат в сила.

 

***

 

Все още не е ясен точният размер на сумата, който българските млекопроизводители ще получат от допълнително отпуснатия бюджет. Министър Мирослав Найденов обяви, обаче, че у нас европейските средства ще постъпят още в началото на следващата година. Той обясни, че механизмът за разпределение на 280-те милиона все още не е установен, но България произвежда 1% от млякото в ЕС, следователно би трябвало да получим около 1% от тази сума – т.е. между два и три милиона евро. Българските млекопроизводители обаче са по-скоро скептично настроени по отношение получаването и усвояването на тези средства. Животновъдите коментират, че все още не са получили полагащите им се средства за 2009 г., не се знае колко и кога ще получат. „Не мога да се зарадвам, че ще получим допълнително пари за сектора, защото дори не съм сигурен още колко време ще имам животни и стопанство, за които да се грижа преди да фалирам”, заяви пред Фермер.БГ млекопроизводител от Плевенски регион.