Европейските фермери прибраха по-богата реколта от очакваното, въпреки горещото и сухо време. Това се потвърждава от Европейската комисия в последния й отчет за реколтата, пише в свой анализ д-р Олаф Зинке, цитиран от agrarheute.com.

Сушата заплашва две трети от територията на България

Това вече се забелязва по цените на зърното. На европейския пазар цените се понижиха до нови минимуми под натиска на добрата европейска реколта и падането на цените на зърното в САЩ.

Времето остави своя следа при царевицата - потенциалните доходи и производството бяха коригирани в посока понижаване. В същото време реколтата от обикновена пшеница, ечемик и твърда пшеница се увеличи.

Като цяло е налице повишение при всички зърнени култури, пише д-р Зинке.

Една от причините за настоящите корекции е богатата реколта от зърно във Франция. Местното Министерство на земеделието също неотдавна коригира нагоре количеството на реколтата от пшеница и ечемик.

Това се потвърждава от рязкото понижаване на цените на френските пшеница и ечемик. В същото време Франция има по-ниски експортни цени, сравнено с Русия и Украйна, за двата типа зърно, което оказва натиск върху цените на зърното на Стария континент.

При обикновената пшеница ЕК очаква съществено увеличение на засетите площи в сравнение с предходната година – примерно с 648 хил. ха до около 23,7 млн. ха.

Средната реколта от пшеница, според оценки, ще бъде малко по-висока от миналогодишната – 6,02 т/ха. Тя ще възлиза на 142,7 млн. тона. В сравнение с миналата година реколтата се е увеличила с 13,8 млн. тона или почти 11%.

Това означава, че през новата маркетингова година ще бъде достъпна значително повече европейска пшеница, в това число за износ и фураж. Европейският износ на мека пшеница ще се увеличи с 4,1 млн. тона до примерно 25,5 млн. тона.

Цените на пшеницата нова реколта на фючърсния пазар в началото на новия месец ще съставляват само 164 евро/тон, т. е. с 11 евро/тон по-малко, отколкото преди четири седмици.

Причините за понижаването на цените са поевтиняването на пшеницата в САЩ и Франция, а също така добрите прогнози за реколтата в Русия и Украйна.

жътва_на_ечемик_2015г._90672

Площите с ечемик в ЕС се оценяват на малко под 12,2 млн. ха. Сравнено с година по-рано те са с около 64 000 ха по-малко. Добивът се оценява на ниво 4,95 т/ха.

Като резултат реколтата от ечемик ще възлиза на 60,5 млн. тона или с 4,5 млн. тона повече, отколкото година по-рано, и с 0,8 млн. тона повече от прогнозираното четири седмици по-рано.

Цените на ечемика за фураж са паднали заедно с цените на пшеницата. В момента той се продава за 151 евро/т, с 8 евро по-евтино, отколкото преди четири седмици.

Площите с царевица в ЕС са 8,8 млн. ха – с 523 000 ха повече от миналата година. Реколтата се оценява на ниво 7,76 т/ха. Общо ще бъдат събрани 68,5 млн. тона, което е малко повече на годишна база, и с 1 млн. тона по-малко от очакваното преди четири седмици.

Очаква се вносът на царевица тази година да бъде в размер на 15,5 млн. тона. Миналата маркетингова година бяха внесени рекордните 24 млн. тона. Цените ще бъдат по-ниски. На фючърсния пазар царевицата се продава по 162 евро/т за нова реколта. С 16 евро/т по-малко, отколкото четири седмици по-рано.