Технологиите за прецизно земеделие (ТПЗ) могат да допринесат сериозно за икономическото и социалното развитието на селскостопанския сектор, а също така да помогне в опазването на околната среда.
 
 
Заедно с информационните технологии, сателитните данни, дистанционното наблюдение, събиране на данни за територията в близост до стопанствата, могат да оптимизират ефективността на производството, да подобрят условията за работа, да повишат доходите на фермерите и да понижат вредите върху природата, смятат специалистите. 
 
Един от компонентите на ТПЗ например е индивидуалното управление на културите според спецификата на конкретния обект, при който решенията относно прилагането на ресурси и агротехническите мерки се усъвършенстват, така че да отговарят на изискванията,  свързани със съответните почви и култури.
 
За да се изгради по-ясна представа за използването на прецизните технологии в селското стопанство на Стария континент, Европейското партньорство за иновации ЕПИ – АГРИ (EIP-AGRI) провежда проучване сред фермерите в Европейския съюз, което е насочено към използващите  неизползващите технологии за прецизно земеделие. 
Идеята е да се прецени до каква степен земеделските производители са започнати и какъв е опитът им в използването на този вид технологии. 
 
Проучването се провежда до 31 януари 2019 г., като е достъпно на 22 езика, официално признати в Общността, включително и на български език - вижте тук
 
 
Партньори в изследването са Главна дирекция АГРИ на Европейската комисия (DG AGRI), най-голямата организация на фермери в ЕС – Копа-Коджека (Copa-Cogeca), Европейската асоциация на търговците на селскостопанска техника (CEMA), Евростат и Европейската агенция по околната среда. 
 
Проверка на Фермер.БГ установи, че отговарянето на проучването отнема не повече от 5 минути. 
Според организаторите на проучването, то ще помогне за попълване на липсващите данни и знания относно използването на технологиите за прецизно земеделие на европейско равнище, както и да се добие представа относно прилагането на технологии в селското стопанство и потребностите на земеделските производители и кооперации. 
 
 
Резултатите от проучването ще допринесат за провеждащата се в момента дискусия относно начините, по които политиките и заинтересованите страни (включително сдруженията на земеделски производители) могат да съдействат за приемането и ефективното използване на ТПЗ, например как да се преодолее изоставането по отношение на внедряването (поради проблеми с комуникациите, оперативната съвместимост и т.н.).