Много млади хора напускат работните си места в селското стопанство поради нестабилност на заетостта. Постоянната промяна на параметрите, по-дългите работни часове, липсата на стабилни доходи – това са важни причини, които карат младите да търсят препитание в друга сфера. Създаването на нова ферма е скъпо и често няма първоначална финансова помощ. Освен това нарастващите цени на земята в ЕС са проблем. Например в България цените са се увеличили с цели 175%. Друга пречка е безмилостната ценова конкуренция, която води до това, че селскостопанският бизнес просто е нерентабилен. Това заявява в интервю за Euractiv.de Катрин Мус, председател Германската асоциация на младите земеделски производители (BDL). 

Кредит срещу субсидия - нова възможност за фермерите

По думите на Мус липсата на адекватна инфраструктура в селските райони на Германия конкретно и недостатъчната подкрепа за новите малки стопанства пречат на младите хора да инвестират в селското стопанство и да ги принуждават да мигрират в градовете.

"В някои региони, например в провинция Шлезвиг-Холщайн - където живея – предлагането на работа е много ограничено", уточнява тя. 

"Хората често нямат друг избор, освен да мигрират в градовете", казва Мус и добавя, че "е трудно да се създаде нов бизнес, ако не е налице необходимата инфраструктура, като например широколентови пътища, но също така и детски градини или училища“.

Малките стопанства в Германия са изправени пред трудни предизвикателства, които възпират устойчивото развитие на аграрния сектор. Критиците сочат, че структурните промени в селските райони са сериозен проблем, често пренебрегван в предложенията за промени в Общата селскостопанска политика (ОСП).

Така нареченият Höfesterben (измиране на ферми) често се споменава в германските медии като все по-често срещано явление.

"Селскостопански атлас", публикуван през януари от Фондация "Хайнрих Бьол", бе предупредителен сигнал. Авторите призоваха за размисъл върху европейската селскостопанска система, която според тях в момента предоставя много по-големи ползи на големите стопанства. 

Вярно е, че „изчезването на земеделските стопанства“ не е единствената причина за драматичното обезлюдяване на селските райони, но лошото състояние на селското стопанство също не допринася за подпомагане на икономическия, социалния и културния живот в тези райони.

Има много причини, поради които дребните фермери решават да прекратят дейността си. Често причината за това е смяната на поколенията, тъй като готовността на младите хора да поемат семейните ферми намалява с всяка изминала година.