Европейската комисия (ЕК) пристъпи към решаването на продължителния спор със САЩ за вноса на говеждо месо, което не съдържа хормони за стимулиране на растежа.
 
 
ЕК поиска мандат от Съвета на ЕС да започне преговори със САЩ за уреждане на този въпрос, които стои открит в Световната търговска организация (СТО). В момента ЕС прилага квотата от 45 000 тона говеждо месо без хормони за годишен внос от квалифицирани доставчици, сред които са и САЩ.
 
Идеята на ЕК за новите преговори с Вашингтон е да се прегледа функционирането на съществуваща квота за внос на говеждо месо, като тя няма да бъде увеличавана или намалявана. Предложението изрично посочва, че новите решения ще се отнасят единствено за месо, което не съдържа растежни хормони и отговаря на високите изисквания за качество в ЕС.
 
„Комисията се ангажира да изпълни писмото и духа на съвместната декларация, приета на 25 юли от президентите Юнкер и Тръмп, за стартиране на нов етап в търговските отношения между ЕС и САЩ. Двете страни трябва също така да се стремят да работят по нерешени търговски въпроси“, гласи съобщение от Брюксел. 
 
В своето предложение до Съвета на ЕС Комисията предлага САЩ да получат и част от съществуващата квота, която сега е на разположение на износителите от други страни.