Страните-членки на Европейския съюз одобриха ревизираните мерки за борба със заболяването Чума по дребните преживни животни у нас. Надзорът не се отменя, но се променя контролът, съобщи пресцентърът на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
Преди два дни представители на БАБХ и Европейската комисия (ЕК) участваха на заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните в Брюксел. Там те представиха бъдещата стратегия и цели на България за контрол на заразата с оглед да се възстанови свободния статут на страната ни.
 
По силата на одобрените мерки отпадат рестрикциите за движение на животни и продукти от тях в областите Ямбол, Бургас и Хасково. Ветеринарните лекари ще продължат да извършват клинични прегледи и да издават ветеринарномедицински свидетелства при движение на дребни преживни животни. Дейностите са част от Програмата за контрол на трансграничните заболявания, която се изпълнява от март 2017 г.
 
Нека припомним, че в края на декември 2018 г. изтече срокът за прилагане на разширените мерки за контрол на болестта, които ЕК наложи на страната ни. На 9 януари 2019 г. със Заповед на изпълнителния директор, БАБХ ревизира по-строгия надзор и мерки в засегнатите области.
 
Стратегията на БАБХ е заедно с фермерите и българските ветеринари да докажат, че заболяването у нас е овладяно. Това ще даде възможност да се възстанови търговията на българските стопани с други страни и да се гарантира здравния статус на животните и безопасността на родната продукция.