Днес Европейският съюз и Мексико постигнаха ново споразумение относно търговията, част от по-мащабно обновено глобално споразумение между ЕС и Мексико. На практика цялата търговия със стоки между ЕС и Мексико ще бъде освободена от мита, включително в селскостопанския сектор, съобщиха от пресцентъра на ЕК.
 
 
Комисарят по въпросите на земеделието Фил Хоган заяви:
 
„Споразумението за пореден път доказва значението на водещата роля на ЕС в световен мащаб в подкрепа на отворена и основана на правила търговия. Нашият ангажимент е да предоставим ползи на гражданите на Съюза чрез по-тясно сътрудничество с нашите партньори в чужбина. Това споразумение е много положително за сектора на хранително-вкусовата промишленост, тъй като създава нови възможности за износ за нашите висококачествени хранителни продукти и напитки, което на свой ред ще осигури подкрепа за по-голям растеж и заетост, особено в селските райони“.
 
След влизането в сила на предишното търговско споразумение между ЕС и Мексико през 2000 г., търговията между ЕС и Мексико нараства с около 8 % годишно, което води до цялостно нарастване със 148 % на търговията със стоки в рамките на периода. Въпреки тези положителни резултати все още може много да се направи за подобряване на търговските отношения и към това са насочени усилията в новото споразумение, а именно чрез освобождаване от мита на практически цялата търговия със стоки.
 
Основни елементи на споразумението
Най-голяма ще е ползата за износа на селскостопански продукти от ЕС, например птиче месо, сирена, шоколад, макаронени изделия и свинско месо.
 
По-специално, споразумението:
 
- ще предостави преференциален достъп на много сирена, като Горгонцола и Рокфор, които в момента са на нива до 20 %, и ще придобие значителен достъп за много други в рамките на годишните квоти;
- ще гарантира износа на значителен обем мляко на прах на един от най-големите пазари, като за начало с 30 000 тона след влизането в сила на споразумението до 50 000 тона след 5 години;
- ще позволи на ЕС да увеличи значително своя износ на свинско месо за Мексико в условията на безмитна търговия за всички продукти от свинско месо;
- ще премахне митата за продукти като шоколад (понастоящем 30 %) и макаронени изделия (понастоящем 20 %);
- ще гарантира защитата от имитации за 340 характерни европейски храни и напитки в Мексико, т.нар. географски означения, като сиренето Конте от Франция, сиренето Queijo São Jorge от Португалия, саламът Szegedi szalámi от Унгария и конфитюрът от сливи Magiun de prune Topoloveni от Румъния. Това означава, че производителите на традиционни деликатеси от ЕС няма да се налага да се борят срещу имитациите, а когато потребителите купуват тези продукти, те ще знаят, че купуват оригинален продукт.
 
Що се отнася до митническите процедури, новото споразумение ще доведе до нови правила, с цел да се опростят и ускорят процедурите по уреждане на административните формалности и физическите проверки от страна на мексиканските митнически служби.
 
В споразумението се казва още, че отварянето на пазарите е свързано със създаването на условия на равнопоставеност: договорихме висока степен на закрила на правата върху интелектуалната собственост. Така се осигурява закрила на научноизследователската и развойната дейност на ЕС, като се гарантира и справедливо възнаграждение за творците от ЕС, както и защита на гореспоменатите 340 традиционни европейски деликатеса.
 
Следващи стъпки
Постигнатата днес принципна договореност обхваща най-важните елементи от споразумението. В някои глави все още предстои уточняването на техническите подробности. Въз основа на постигнатата днес принципна договореност преговарящите от двете страни ще продължат да полагат усилия за намиране на решение на оставащите технически проблеми и за изготвяне на пълния правен текст на споразумението до края на годината. Тогава Комисията ще пристъпи към правна проверка и превод на споразумението на всички официални езици на ЕС, след което ще го представи на Европейския парламент и на Съвета за одобрение.